ประโยคภาษาจีน ขอความช่วยเหลือ

     ขอความช่วยเหลือ 寻求帮助

 

能帮忙移一下冰箱吗?
Néng bāng máng yí yí xià bīng xiāng mā ?
เหนิง ปางหมาง อี๋ อี๋เซี่ย ปิงสุ่ย มา
คุณจะช่วยฉันขยับตู้เย็นหน่อยได้ไหม

 

我能问你个问题吗?
wǒ néng wèn nǐ gè wèn tí mā ?
หว่อ เหนิง เวิ่น หนี่ เก้อ เวิ่นถี มะ
ฉันจะถามคำถามคุณได้ไหม

 

请帮我忙。
Qǐng bāng wǒ máng 。
ฉิ่ง ปาง หว่อ หมาง
ช่วยฉันหน่อย

 

帮我冲杯咖啡,好吗?
Bāng wǒ chōng bēi kā fēi ,hǎo mā ?
ปาง หว่อ ชง เปย คาเฟย,ห่าว มะ
ช่วยฉันชงกาแฟ ได้ไหม

 

能请你帮个忙吗?
Néng qǐng nǐ bāng gè máng mā ?
เหนิง ฉิง หนี่ ปาง เก้อ หมาง มะ
คุณจะช่วยฉันสักอย่างได้ไหมคะ

 

请你帮忙开个门好吗?
Qǐng nǐ bāng máng kāi gè mén hǎo mā ?
ฉิง หนี่ ปาง หมาง คาย เก้อ เหมิน ห่าว มะ
คุณช่วยเปิดประตูหน่อยได้ไหมคะ

 

请帮我拿下外套。
Qǐng bāng wǒ ná xià wài tào 。
ฉิ่ง ปาง หวอ หน่า เซี่ย ว่าย เท่า
ช่วยเอาเสื้อโค้ทให้ฉันหน่อย

 

当然了。
Dāng rán le 。
ตาง หราน เลอ
ได้ค่ะ

 

很高兴。
Hěn gāo xìng 。
เหิน เกา ซิ่ง
ด้วยความยินดีค่ะ

 

您能告诉我在哪里能找到这些书吗?
Nín  néng gào sù wǒ zài ná lǐ néng zhǎo dào zhè xiē shū mā ?
หนิน เหนิง เก้าซู่ หว่อ จ้ายหนาหลี่ เหนิง เต้า เจ้อเซีย ซู มะ
คุณจะช่วยบอกฉันได้ไหมว่าหนังสือเล่มนี้จะหาได้ที่ไหน

 

对不起,我现在正忙着。
Duì bù qǐ ,wǒ xiàn zài zhèng máng zhe 。
ตุ้ย ปู้ ฉี่, หว่อ เซี่ยน จ้าย เจิ้ง หมาง เจอะ
ฉันขอโทษนะ ฉันกำลังยุ่ง

 

能帮我关一下窗户吗?
Néng bāng wǒ guān yí xià chuāng hù mā ?
เหนิง ปาง หว่อ กวาน อี่เซี่ย ชวงหู่ มะ
คุณช่วยปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อยได้ไหม

 

我很乐意,但我恐怕没时间。
Wǒ hěn lè yì ,dàn wǒ kǒng pà méi shí jiān 。
หวอ เหิ่น เล่อ อี้,ต้าน หวอ โข่งพ่า เหมย สือเจียน
ผมยินดีคับ เพียงแต่ผมเกรงว่าผมไม่มีเวลา

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก