ประโยคภาษาจีน ดูทีวี

          ดูทีวี 看电视

 

把电视打开。
Bǎ diànshì dǎkāi.
ป่า เตี้ยน ชื่อ ต่า คาย
เปิดทีวีหน่อย

 

把遥控器给我。
Bǎ yáokòng qì gěi wǒ.
ป่า เหยา ค่ง ชี่ เก๋ย หว่อ
เอารีโมทให้ฉันหน่อยซิ

 

电视上有什么节目?
Diànshì shàng yǒu shé me jiémù?
เตี้ยน ชื่อ ซ่าง โหย่ว เสินเมอ เจี๋ยมู่
มีรายการทีวีอะไรบ้าง

 

我喜欢这个节目。
Wǒ xǐhuan zhège jiémù.
หว่อ สี่ ฮวน เจ้อ เก้อเจี๋ยมู่
ฉันชอบรายการนี้

 

现在电视里的暴力内容太多了。
Xiànzài diànshì li de bàolì nèiróng tài duōle.
เซี่ยนจ้าย  เตี้ยนชื่อ หลี่ เตอ เป้าลี่ เน่ยหรง ไท่ ตัว เลอ
เดี๋ยวนี้เนื้อหาในรายการที่วีที่รุนแรงมีมาก

 

电视报在哪儿?
Diànshì bào zài nǎ’er?
เตี้ยนซื่อ เป้า จ้าย หน่าร์
หนังสือแนะนำทีวีอยู่ไหน

 

你看什么节目了?
Nǐ kàn shénme jiémùliǎo?
หนี่ ค่าน เสินเมอ เจี๋ยมู่ เลอ
คุณกำลังดูรายการอะไรอยู่

 

我调到了六频道,看了一部很好的电影。
Wǒ diào dàole liù píndào, kànle yī bù hěn hǎo de diànyǐng.
หว่อ เตี้ยว เต้า เลอ ผินเต้า ค่านเลอ อี๋ปู้เหิน ห่าว เตอ เตี้ยน หยิ่ง
ฉันเปลี่ยนช่องไปช่องหก และดูหนังที่สนุกมากเรื่องหนึ่ง

 

有什么好节目吗?
Yǒu shé me hǎo jiémù ma?
โหย่ว เสิน เมอ ห่าว เจี๋ยมู่ มะ
มีรายการดีๆไหม

 

换个频道。
Huàngè píndào.
ฮ่วน เก้อ ผินเต้า
เปลี่ยนช่องหน่อยซิ

 

不要把频道换来换去。
Bùyào bǎ píndào huàn lái huàn qù.
ปู๋ เย่า ป่า ผินเต้า ฮ่วน ไหล ฮ่วน ชวี่
ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปมาซิ

 

离电视机远点。
Lí diànshì jī yuǎn diǎn.
หลี เตี้ยน ซื่อ จี เหยียน เตี่ยน
อยู่ห่างจากทีวีหน่อย 

 

你真是个电视迷。
Nǐ zhēnshi gè diànshì mí.
หนี่ เจีน ชื่อ เก้อ เตี้ยน ซื่อ หมี่
คุณเป็นแฟนทีวี

 

把音量调小些。
Bǎ yīnliàng tiáo xiǎo xiē.
ป่า อิน เลี่ยง เถียว เสี่ยว เซีย
ปรับเสียงลงหน่อย

 

这是现场直播节目。
Zhè shì xiànchǎng zhíbò jiémù.
เจ้อ ชื่อ เซี่ยน ฉ่าง จื๋อ โป้ เจี๋ย มู่
นี่เป็นรายการถ่ายทอดสด

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก