ประโยคภาษาจีน ตื่นนอน

           ตื่นนอน起床

 

该起床了。
Gāi qǐchuángle.
กาย ฉี่ ฉวง เลอ
ได้เวลาตื่นนอนแล้ว

 

快起床。
Kuài qǐchuáng.
ไคว่ ฉี่ ฉวง
ตื่นนอนเร็ว!

 

我星期六通常晚起。
Wǒ xīngqíliù tōngcháng wǎn qǐ.
หว่อ ซิงชีลิ่ว ทงฉางหวานฉี่
ปกติวันเสาร์ฉันจะตื่นสาย

 

快点儿!
Kuài diǎn er!
ไคว่ เตี่ยนร์
เร็วๆหน่อย

 

时间还早呢。
Shíjiān hái zǎo ne.
สือ เจียน ไห เจ่า เนอ
ยังเช้าอยู่เลย

 

闹钟响了吗?
Nàozhōng xiǎngle ma?
เน่าจงเสี่ยงเลอมา
นาฬิกาปลุกปลุกหรือยัง

 

我一夜没睡着。
Wǒ yīyè méi shuìzhe.
หว่อ อี เย่ เหมย ซุ่ยเจอะ
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน

 

我还很困。
Wǒ hái hěn kùn.
หว่อ ไห เหิ่น คุ่น
ฉันยังง่วงอยู่เลย

 

你昨天晚上打呼噜了。
Nǐ zuótiān wǎnshàng dǎ hūlūle.
หนี่ จั๋วเทียน หว่านซ่าง ต่า ฮูลูเลอ
เมื่อคืนคุณนอนกรนนะ

 

我整晚都在做梦。
Wǒ zhěng wǎn dōu zài zuòmèng.
หวอ เจิ๋ง หว่าน โตว จ้าย จั้วเมิ่ง
ฉันฝันทั้งคืน

 

把衣服穿上。
Bǎ yīfú chuān shàng.
ไป่ อีฝู ชวน ซ่าง
ใส่เสื้อซะ

 

把被褥叠好。
Bǎ bèirù dié hǎo.
ไป่ เป้ย รู่ เตี๋ย เห่า
จัดผ้าห่มให้เรียบร้อย

 

把头发梳一下。
Bǎ tóufǎ shū yīxià.
ป่า โถว ซู อี๋เซี่ย
หวีผมเธอหน่อย

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก