ประโยคภาษาจีน ถามทาง

        ถามทาง问路

 

对不起,请问  地铁站在哪里?
Duìbùqǐ, qǐngwèn dìtiě zhàn zài nǎlǐ?
ตุ้ยปู้ฉี่ ฉิ่งเวิ่น ตี้เถี่ยจ้าน จ้ายหนาหลี่
ขอโทษครับ ขอถามหน่อย สถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนครับ

 

对不起,请问  汽车站在哪里?
Duìbùqǐ, qǐngwèn qìchē zhàn zài nǎlǐ?
ตุ้ยปู้ฉี่ ฉิ่งเวิ่น ชี่เชอจ้าน จ้ายหนาหลี่
โทษครับ ขอถามหน่อย ที่หยุดรถประจำทางอยู่ที่ไหนครับ

 

对不起,请问  公共汽车站在哪里?
Duìbùqǐ, qǐngwèn gōnggòng qìchē zhàn zài nǎlǐ?
ตุ้ย ปู้ ฉี่  ฉิ่งเวิ่น กงก้ง ชี่เชอจ้าน จ้ายหนาหลี่
โทษครับ ขอถามหน่อย ป้ายรถเมล์อยู่ที่ไหนครับ

 

机场远吗?
Jīchǎng yuǎn ma?
จี ฉ่าง เหยี่ยน มะ
สนามบินไกลไหม

 

火车站远吗?
Huǒchē zhàn yuǎn ma?
หั่ว เชอ จ้าน หย่วน มะ
สถานีรถไฟอยู่ไกลไหม

 

现在我们在哪里?
Xiànzài wǒmen zài nǎlǐ?
เซี่ยน จ้าย หว่อ เมิน จ้าย หน่า หลี่
ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน

 

我不认识路。
Wǒ bù rènshi lù.
หว่อ ปู๋ เริ่น ชือ ลู่
ฉันไม่รู้จักทาง

 

我迷路了。
Wǒ mílùle.
หว่อ หมี่ ลู่ เลอ
ฉันหลงทาง

 

一直走能到吗?
Yīzhí zǒu néng dào ma?
อี้ จื๋อ โจ่ว เหนิง เต้า มะ
ตรงไปถึงไหม

 

在对面。
Zài duìmiàn.
จ้าย ตุ้ย เมี่ยน
อยู่ตรงข้าม

 

我要去这个地方。
Wǒ yào qù zhège dìfāng.
หว่อ เย่า ชวี่ เจ้อ เก้อ ตี้ ฟาง
ฉันอยากไปสถานที่นี้

 

方向反了。
Fāngxiàng fǎnle.
ฟาง เซี่ยง ฝ่าน เลอ
มาผิดทางแล้ว

 

你走错路了。
Nǐ zǒu cuò lùle.
หนี โจ่ว ชั่ว ลู่ เลอ
คุณมาผิดทางแล้ว

 

到清迈路怎么走?
Dào qīng mài lù zěnme zǒu?
เต้า ชิง ม่าย ลู่ เจิ่น เมอ โจ่ว
ไปถนนเชียงใหม่ไปยังไง

 

可以走路去吗?
Kěyǐ zǒulù qù ma?
เขอ อี่ โจ่ว ลู่ เต้า มะ
เดินไปได้ไหม

 

一直走到十字路口往左拐。
Yīzhí zǒu dào shízìlù kǒu wǎng zuǒ guǎi.
อี้ จื๋อ โจ่ว เต้า สือ จื้อ ลู่ โข่ว หว่าง จั๋ว ไก่ว
เดินตรงไปถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้าย

 

离这里远吗?
Lí zhèlǐ yuǎn ma?
หลี คาย เจ้อ หลี เหยี่ยน มา
ไกลจากที่นี่ไหม

 

这附近有卫生间吗?
Zhè fùjìn yǒu wèishēngjiān ma?
เจ้อ ฟู่ จิ้น โหย่ว เว่ย เซิง เจียน มา
แถวนี้มีห้องน้ำไหม

 

这附近有商店吗?
Zhè fùjìn yǒu shāngdiàn ma?
เจ้อ ฟู่จิ้น โหย่ว ซาง เตี้ยน มา
แถวนี้มีร้านค้าไหม

 

你能帮我一下吗?
Nǐ néng bāng wǒ yīxià ma?
หนี่ เหนิง ปาง หว่อ อี๋ เซี่ย มะ
คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม

 

在哪里能买到?
Zài nǎlǐ néng mǎi dào?
จ้าย หนาหลี่ เหนิง หม่าย เต้า
จะหาซื้อได้ที่ไหน

 

下车过马路就到了。
Xià chēguò mǎlù jiù dàole.
เซี่ย เชอ กั้ว หม่า ลู่ จิ้ว เต้า เลอ
ลงจากรถข้ามถนนก็ถึงแล้ว

 

要座车吗?
Yào zuò chē ma?
เย่า จั้ว เชอ มา
ต้องนั่งรถไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก