ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องผลไม้

            ผลไม้水果

 

你喜欢吃水果吗?
Nǐ xǐhuan chī shuǐguǒ ma?
หนี สี่ ฮวน ชือ สุ่ยกั่วมะ
คุณชอบทานผลไม้ไหม

 

我喜欢吃山竹。
Wǒ xǐhuan chī shānzhú.
หวอ สี่ ฮวน ชือ ซานจู๋
ฉันชอบทานมังคุด

 

你喜欢吃榴莲吗?
Nǐ xǐhuan chī liúlián ma?
หนี สี่ ฮวน ชือ หลิวเหลียน มะ
คุณชอบทานทุเรียนไหม

 

不太习惯,味道很大。
Bù tài xíguàn, wèidào hěn dà.
ปู๋ไท่ สีกว้าน เว่ยเต้า เหิ่นต้า
ไม่ค่อยคุ้นเคย กลิ่นแรงมาก

 

常吃就习惯的。
Cháng chī jiù xíguàn de.
ฉาง ชือ จิ้ว สี กว้าน เตอ
กินบ่อยๆ เดี๋ยวก็ชอบเอง

 

中国的桃子很好吃。
Zhōngguó de táozi hěn hào chī.
จงกั๋ว เตอ เถาจือ เหิน ห่าว ชือ
ลุกท้อของประเทศจีนอร่อยมาก

 

泰国有卖吗?
Tàiguó yǒu mài ma?
ไท่ กั๋ว โหย่ว ม่าย มะ
ประเทศไทยมีขายไหม

 

有不过很贵。
Yǒu bùguò hěn guì.
โหย่ว ปู๋ กั้ว เหิ่น กุ้ย
มีแต่แพงมาก

 

红毛丹很好吃。
Hóng máo dān hěn hào chī.
หง เหมา ตาน เหิน ห่าว ชือ
เงาะอร่อยมาก

 

芒果也很好吃。
Mángguǒ yě hěn hào chī.
หมางกั่ว เหย่ เหิน ห่าว ชือ
มะม่วงก็อร่อยมาก

 

你吃过了吗?
Nǐ chīguòle ma?
หนี่ ชือ กั้ว เลอ มะ
คุณเคยกินไหม

 

泰国水果很多。
Tàiguó shuǐguǒ hěnduō.
ไท่ กั๋ว สุยกั่ว เหิ่นตัว
ประเทศไทยมีผลไม้มากมาย

 

四月到八月水果最多。
Sì yuè dào bā yuè shuǐguǒ zuìduō.
ซื่อ เย่ เต้า ปา เย่ สุยกั่ว จุ้ย ตัว
เดือนเมษาถึงเดือนสิงหามีผลไม้เยอะที่สุด

 

我要买山竹和芒果。
Wǒ yāomǎi shānzhú hé mángguǒ.
หว่อ เย่า หม่าย ซานจู๋ เหอ หมางกั่ว
ฉันจะซื้อมังคุดและมะม่วง

 

山竹多少钱一公斤?
Shānzhú duōshǎo qián yī gōngjīn?
ซานจู๋ ตัว เส่า เฉียน อี้ กง จิน
มังคุดกิโลกรัมละเท่าไหร่

 

芒果一公斤四十铢。
Mángguǒ yī gōngjīn sìshí zhū.
หมางกั่ว อี้ กง จิน ซื่อสือ จู
มะม่วงกิโลกรัมละ40บาท

 

你尝尝。
Nǐ cháng cháng.
หนี่ ฉาง ฉาง
คุณลองชิมดู

 

还要别的吗?
Hái yào bié de ma?
ไห เย่า เปี๋ย เตอ มะ
ยังต้องการอะไรอีกไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก