ประโยคภาษาจีน ฟังเพลง

          ฟังเพลง 听歌

 

我想听音乐。
Wǒ xiǎng tīng yīnyuè.
หว่อ เสี่ยง ทิง อิน เย่
ฉันอยากฟังเพลง

 

你想听谁的歌?
Nǐ xiǎng tīng shuí de gē?
หนี่ เสี่ยง ทิง เสย เตอ เกอ
คุณอยากฟังเพลงของใคร

 

哪支曲子?
Nǎ zhī qǔzi?
หน่า จือ ฉวี่ จื่อ
เพลงไหน

 

这个音量可以吗?
Zhège yīnliàng kěyǐ ma?
เจ้อ เก้อ อินเลี่ยง เขอ อี่ มะ
เสียงระดับนี้โอเคไหม

 

把音乐声音调小一点。
Bǎ yīnyuè shēngyīn diào xiǎo yīdiǎn.
ป่า อิน เย่ เซิงอิน เตี้ยว เสี่ยว อีเตี่ยน
ปรับเสียงเพลงลงหน่อย

 

多难听的噪音啊!
Duō nàn tīng de zàoyīn a!
ตัว หนาน ทิง เตอ เจ้าอิน อา
เสียงอะไรห่วยมากๆ

 

这噪音能把人听聋了。
Zhè zàoyīn néng bǎ rén tīng lóngle.
เจ้อ เจ้า อิน เหนิง ป่า ทิง หลง เลอ
เสียงนี้ทำให้คนหนวกหู

 

你知道这首歌是谁唱的吗?
Nǐ zhīdào zhèshǒu gē shì shuí chàng de ma?
หนี่ จือ เต้า เจ้อโส่ว เกอ ซื่อ เสย ช่างเตอมา
คุณรู้ไหมว่าเพลงนี้ใครเป็นคนร้อง

 

这首歌真让我受不了。
Zhèshǒu gē zhēn ràng wǒ shòu bùliǎo.
เจ้อ โส่วเกอ เจินร่าง หว่อ โซ่ว ปู้ เหลี่ยว
เพลงเพลงนี้ทำให้ฉันแทบบ้า

 

他很有音乐天赋。
Tā hěn yǒu yīnyuè tiānfù.
ทา เหิน โหย่ว อิน เย่ เทียนฟู่
เขามีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี

 

我是流行音乐迷。
Wǒ shì liúxíng yīnyuè mí.
หว่อ ซื่อ หลิวสอง อิน เย่ หมี่
ฉันเป็นแฟนเพลงป๊อป

 

音乐是他不可或缺的一部分。
Yīnyuè shì tā bùkě huò quē de yībùfèn.
อินเย่ ซื่อ ทาปู้เข่อ ฮั่วเชีย เตอ อี๋ปู้เฟิ่น
ดนตรีคือส่วนหนึ่งที่เขาขาดไม่ได้

 

音乐可以激发我们的想象力。
Yīnyuè kěyǐ jīfā wǒmen de xiǎngxiànglì.
อินเย่ เขอ อี่ จีฟา หว่อเมิน เตอ เสี่ยงเซี่ยงลี่
ดนตรีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้

 

你喜欢音乐吗?
Nǐ xǐhuan yīnyuè ma?
หนี่ สี่ ฮวน อินเย่ มะ
คุณชอบฟังเพลงไหม

 

你觉得那个歌手怎么样?
Nǐ juéde nàgè gēshǒu zěnme yàng?
หนี่ เจี๋ย เต๋อ น่าเกอโส่ว เจิ่นเมอ ย่าง
คุณว่านักร้องคนนั้นเป็นไงบ้าง

 

你更喜欢古典音乐还是流行音乐?
Nǐ gèng xǐhuan gǔdiǎn yīnyuè háishì liúxíng yīnyuè?
หนี่ เกิ้ง สี่ฮวน กู๋เตี่ยน อินเย่ ไหซื่อ หลิวสิง อินเย่
คุณฟังเพลงประเภทไหน  คลาสสิกหรือ ป๊อป

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก