ประโยคภาษาจีน สถานีรถไฟ

   สถานีรถไฟ火车站

 

火车站在哪里?
Huǒchē zhàn zài nǎlǐ?
หั่วเชอจ้าน จ้าย หนา หลี่
สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน

 

收票处在哪里?
Shōu piào chù zài nǎlǐ?
โซว เพี่ยว ชู่ จ้าย หนาหลี่
ที่จำหน่ายตั๋วอยู่ที่ไหน

 

在五号窗口。
Zài wǔ hào chuāngkǒu.
จ้าย อู่ ห้าว ชวงโข่ว
อยู่ช่องหมายเลข5

 

买到票了没有?
Mǎi dào piàole méiyǒu?
หม่าย เต้า เพี่ยว เลอ เหมย โหย่ว
ซื้อตั๋วได้หรือยัง

 

还没有买到。
Hái méiyǒu mǎi dào.
ไห เหมย โหย่ว หม่าย เต้า
ยังไม่ได้ซื้อเลย

 

买两去清迈的车票。
Mǎi liǎng qù qīng mài de che piào.
หมาย เหลี่ยง ชวี่ ชิงม่าย เตอ เชอ เพี่ยว
ซื้อตั๋วสองใบไปเชียงใหม่

 

我想白天到。
Wǒ xiǎng báitiān dào.
หวอ เสี่ยง ไป๋เทียน เต้า
ฉันต้องการถึงตอนกลางวัน

 

你要哪天呢?
Nǐ yào nǎ tiān ne?
หนี่ เย่า หน่า เทียน เนอ
คุณต้องการไปวันไหน

 

有卧部票吗?
Yǒu wò bù piào ma?
โย่ว ว่อ ปู้ เพี่ยว มะ
มีตั๋วตู้นอนไหม

 

对不起 卖完了
Duìbùqǐ mài wánle
ตุ้ย ปู้ ฉี่ ม่ายหวาน เลอ
ขอโทษค่ะ ขายหมดแล้ว

 

几点开车?
Jǐ diǎn kāichē?
จี๋ เตี่ยน คาย เชอ
รถไฟจะออกกี่โมง

 

几点到站?
Jǐ diǎn dào zhàn?
จี๋ เตี่ยน เต้า จ้าน
รถไฟจะมากี่โมง

 

一等票还是二等票?
Yī děng piào háishì èr děng piào?
อี เติ่ง เพี่ยว ไห ซื่อ เอ้อ เติ่ง เพี่ยว
ตั๋วชั้นหนึ่งหรือตั๋วชั้นสอง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก