ประโยคภาษาจีน สนามบิน

        สนามบิน机场

 

我要过道的座位.
Wǒ yào guòdào de zuòwèi.
หว่อ เย่า กั้วเต้า เตอ จั้วเว่ย
ผมต้องการที่นั่งริมทางครับ

 

我要靠窗口的座位.
Wǒ yào kào chuāngkǒu de zuòwèi.
หว่อ เย่า เข้า ชวงโข่ว เตอ จั้วเว่ย
ฉันต้องการที่นั่งใกล้หน้าต่าง

 

对不起 位置满了。
Duìbùqǐ wèizhì mǎnle.
ตุ้ย ปู้ ฉี่ เว่ย จื้อ หมั่น เลอ
ขอโทษค่ะที่นั่งเต็มแล้วค่ะ

 

出入进卡写了吗?
Chūrù jìn kǎ xiěle ma?
ชูรู่ จิ้น ขา เสี่ย เลอ มา
บัตรขาเข้าออกเขียนหรือยังครับ

 

您还要填写出入金卡。
Nín hái yào tiánxiě chūrù jīn kǎ.
หนิน ไห เย่า เถียน เสี่ย ชูรู่ จิ้น ข่า
ท่านยังต้องเขียนบัตรขาเข้าออกค่ะ

 

请出示您的护照。
Qǐng chūshì nín de hùzhào
ฉิ่ง ชูซื่อ หนิน เตอ ฮู้เจ้า
ขอดูพาสปอร์ตหน่อยครับ

 

是直航的航班吗?
Shì zhí háng de hángbān ma?
ซื่อ จื๋อ หาง ปาน เตอ หางปาน มา
เป็นเที่ยวบินตรงใช่ไหม

 

CZ34航班几点到?
CZ34 hángbān jǐ diǎn dào?
CZ34 หางปาน จี๋เตี่ยน เต้า
เที่ยวบินที่CZ34จะมาถึงเมื่อไหร่

 

CZ55航班什么时候起飞?
CZ55 hángbān shénme shíhou qǐfēi?
CZ55 หางปาน เสินเมอ สือโฮ่ว ฉี่เฟย
เที่ยวบิน CZ55ออกเมื่อไหร่ครับ

 

机场税多少钱?
Jīchǎng shuì duōshǎo qián?
จีฉ่าง ซุ่ย ตัวเส่า เฉียน
เสียค่าสนามบินเท่าไหร่คะ

 

500铢情到那边购买。
500 Zhū qíng dào nà biān gòumǎi.
อู๋ป่ายจู ฉิ่ง เต้า น่า เปียน กั้วหม่าย
500บาทค่ะ เชิญทางโน้นค่ะ

 

对不起 你的行李超重了。
Duìbùqǐ nǐ de xínglǐ chāozhòngle.
ตุ้ยปู้ฉี่ หนี่เตอ สิงหลี่ เชาจ้งเลอ
ขอโทษค่ะ น้ำหนักสัมภาระของคุณเกินจำนวนแล้วค่ะ

 

有几件行李?
Yǒu jǐ jiàn xínglǐ?
โหย่ว จี่ เจี้ยน สิง หลี่
มีสัมภาระกี่ชิ้น

 

去北京航班在哪个登机口登机?
Qù běijīng hángbān zài nǎge dēng jī kǒu dēng jī?
ชวู่ เป่ยจิง หางปาน จ้าย หน่าเก้อ จี โข่ว เติงจี
เที่ยวบินไปปักกิ่งอยู่ประตูไหน

 

在23登机口。
Zài 23 dēng jī kǒu
จ้าย เอ้อสือซาน เติง จี โข่ว
ประตูที่23

 

飞机费用共晚餐吗?
Fēijī fèiyòng gòng wǎncān ma?
เฟยจี เฟ่ยโย่ง ก้ง หว่านชาน มะ
มีอาหารเย็นบนเครื่องบินไหม

 

飞机要晚点几个小时?
Fēijī yào wǎndiǎn jǐ gè xiǎoshí
เฟยจี เย่า หวานเตี่ยน จี่ เก้อ เสี่ยว สือ
เที่ยวบินนี้จะล่าช้ากี่ชั่วโมง

 

飞机要延误多长时间起飞?
Fēijī yào yánwù duō cháng shíjiān qǐfēi
เฟยจี เย่า เหยียนอู้ ตัว ฉาง สือเจียน ฉี่เฟย
เที่ยวบินนี้จะเลื่อนเวลาไปอีกกี่ชั่วโมง

 

天气不好飞机不能按时起飞。
Tiānqì bù hǎo fēijī bùnéng ànshí qǐfēi
เทียนชี่ ปู้ เห่า เฟยจี ปู้เหนิง อ้านสือ ฉี่เฟย
อากาศไม่ดีเครื่องบินไม่สามารถออกตรงเวลา

 

我们几点到北京?
Wǒmen jǐ diǎn dào běijīng?
หวิอเมิน จี๋เตี๋ยน เต้า เป่ยจิง
เราจะถึงปักกิ่งกี่โมง

 

在哪里取行李?
Zài nǎlǐ qǔ xínglǐ?
จ้าย หนาหลี่  ฉวู่ สิงหลี่
รับกระเป๋าที่ไหน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก