ประโยคภาษาจีน เช่าบ้าน

          เช่าบ้าน租房子

 

请问这里有出租房吗?
Qǐngwèn zhè li yǒu chūzū fáng ma?
ฉิ่งเวิ่น เจ้อ หลี โหย่ว ชูจู ฝาง มะ
ขอถามหน่อย ที่นี่มีห้องให้เช่าไหม

 

是什么样的房子?
Shì shénme yàng de fángzi?
ซื่อ เสินเมอ ย่าง เตอ ฝางจื่อ
เป็นห้องแบบไหน

 

多大面积
Duōdà miànjī
ตัวต้า เมี่ยนจี
เนื้อที่เท่าไหร่

 

八十五平方米
Bāshíwǔ píngfāng mǐ
ปาสืออู่ ผิงฟางหมี่
85ตารางเมตร

 

有家具吗?
Yǒu jiājù ma?
โหย่ว เจีย จวี้ มะ
มีเฟอร์นีเจอร์ไหม

 

租金一个月多少钱?
Zūjīn yīgè yuè duōshǎo qián?
จูจิน อี๋เก้อ เย่ ตัวเส่า เฉียน
ค่าเช่าเดือนละเท่าไหร่

 

水电费另外算。
Shuǐdiàn fèi lìngwài suàn.
สุ่ยเตี้ยน เฟ่ย ลิ่งว่าย ซ่วน
ค่าน้ำค่าไฟคิดต่างหาก

 

水费贵吗?
Shuǐ fèi guì ma?
สุ่ย เฟ่ย กุ้ย มะ
ค่าน้ำแพงไหม

 

水一度三铢。
Shuǐ yīdù sān zhū
สุ่ย อี๋ ตู้ ซาน จู
น้ำหน่วยละสามบาท

 

一度电 五铢。
Yīdù diàn wǔ zhū
อี๋ตู้ เตี้ยน อู่ จู
ไฟหน่วยละ5บาท

 

这附近有菜市场吗?
Zhè fùjìn yǒu cài shìchǎng ma?
เจ้อ ฟู่จิ้น โหย่ว ช่าย ซื่อฉ่าง มะ
ไกล้แถวนี้มีตลาดไหม

 

这里环境不错。
Zhèlǐ huánjìng bùcuò.
เจ้อหลี่ หวนจิ้ง ปู๋ชั่ว
บริเวณนี้สิ่งแวดล้อมไม่เลว

 

好 我在考虑一下。
Hǎo wǒ zài kǎolǜ yīxià.
ห่าว, หว่อ จ้าย เข่า ลวี่ อี๋เซี่ย
ดีครับ ผมขอคิดดูก่อน

 

租房定金多少。
Zūfáng dìngjīn duōshǎo.
จูฝาง ติ้งจิน ตัวเส่า
เช่าห้องต้องวางมัดจำเท่าไหร่

 

先付三个月的订金。
Xiān fù sān gè yuè de dìngjīn
เซียน ฟู่ ซาน เก้อ เย่ เตอ ติ้งเฉียน
จ่ายมัดจำล่วงหน้าสามเดือน

 

明天我给你答复。
Míngtiān wǒ gěi nǐ dáfù.
หมิงเทียน หว่อ เก๋ยหนี่ ต๋าฟู่
พรุ่งนี้ฉันจะให้คำตอบคุณ

 

你看别的地方了吗?
Nǐ kàn bié de dìfāngle ma?
หนี่ ค่าน เปี๋ย เตอ ตี้ฟาง มะ
คุณไปดูที่อื่นมาหรือยัง

 

还没有,附近还有房子租吗?
Hái méiyǒu, fùjìn hái yǒu fángzi zū ma?
ไห เหมย โหย่ว  ฟู่จิ้น ไห โหย่ว ฝางจื่อ จู มะ
ยังเลยครับ แถวนี้ยังมีห้องเช่าอีกไหม

 

你到那个公寓问。
Nǐ dào nàgè gōngyù wèn.
หนี่ เต้า น่า เก้อ กง ยวี่ เวิ่น
คุณลองไปถามอาคารโน้นดู

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก