ประโยคภาษาจีน แท็กซี่

       แท็กซี่出租车

 

去这个地址。
Qù zhège dìzhǐ
ชวู่ เจ้อเก้อ ตี้จื่อ
ไปตามที่อยู่นี้

 

去地铁车站。
Qù dìtiě chēzhàn
ชวู่ ตี้ เถี่ย เชอจ้าน
ไปรถไฟฟ้าใต้ดิน

 

二十分钟可以到吗?
Èrshí fēnzhōng kěyǐ dào ma?
เอ้อสือ เฟินจง เขออี่ เต้ามะ
20นาทีไปถึงไหม

 

不塞车可以到。
Bù sāichē kěyǐ dào.
ปู้ ไซเชอ เขออี่ เต้า
รถไม่ติดไปถึง

 

堵车吗?
Dǔchē ma?
ตู่เชอมะ
รถติดไหม

 

不是这个地址。
Bùshì zhège dìzhǐ
ปู๋ซื่อ เจ้อเก้อ ตี้จื่อ
ไม่ใช่ที่นี่

 

去机场
Qù jīchǎng
ชวู่ จี ฉ่าง
ไปสนามบิน

 

走别的路可以吗?
Zǒu bié de lù kěyǐ ma?
โจ่ว เปี๋ย เตอ ลู่ เขออี่มะ
ไปทางอื่นได้ไหม

 

走什么路好?
Zǒu shénme lù hǎo?
โจ่ว เสินเมอ ลู่ ห่าว
ไปทางไหนดี

 

上高速路吗?
Shàng gāosù lù ma?
ซ่าง เกาซู่ลู่ มะ
ขึ้นทางด่วนไหม

 

不要上高速路。
Bùyào shàng gāosù lù.
ปู๋เย่า ซ่าง เกาซู่ลู่
ไม่ต้องขึ้นทางด่วน

 

你要去哪里?
Nǐ yào qù nǎlǐ?
หนี่เย่า ชวู่ หนาหลี่
คุณจะไปไหนครับ

 

靠右边停车。
Kào yòubiān tíngchē.
เข้าโย่วเปียน ถิงเชอ
ชิดขวาแล้วจอดด้วย

 

快到了请慢点开。
Kuài dàole qǐng màn diǎn kāi
ไค่ว เต้า เลอ ฉิ่งม่านเตี่ยน คาย
จะถึงแล้วขับช้าๆหน่อย

 

开过了
kāi guòle
คายกั้วเลอ
ขับเลยแล้ว

 

过红绿灯就到了。
Guò hónglǜdēng jiù dàole.
กั้ว หง ลวู่ เติง จิ้ว เต้า เลอ
เลยไฟแดงก็ถึงแล้ว

 

过十字路口就到了。
Guò shízìlù kǒu jiù dàole
กั้ว สือจื้อลู่โข่ว จิ้ว เต้าเลอ
เลยสี่แยกก็ถึงแล้ว

 

在这里下车。
Zài zhèlǐ xià chē.
จ้าย เจ้อหลี่ เซี่ย เชอ
ขอลงตรงนี้

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก