ประโยคภาษาจีน โทรศัพท์

           โทรศัพท์ 打电话

 

喂!我是李天阳。
Wèi! Wǒ shì Litiānyáng.
เหวย หว่อ ซื่อ
สวัสครับ ผมคือหลี่เทียนหยาง

 

哪位?
Nǎ wèi?
หน่า เว่ย
ใครพูดอยู่คะ

 

请稍等,我看他在不在。
Qǐng shāo děng, wǒ kàn tā zài bùzài.
ฉิ่ง เซา เติ่ง   หว่อ ค่าน ทา จ้าย ปู๋ จ้าย
ถือสายรอสักครู่นะคะ ฉันจะดูว่าเขาอยู่ไม่ไอยู่

 

莉莉,有你的电话。
Lìlì, yǒu nǐ de diànhuà.
ลี่ลี่ โหยว หนี่ เตอ เตี้ยน ฮว่า
ลีลี่ มีโทรศัพท์ถึงคุณ

 

抱歉,他不在。
Bàoqiàn, tā bùzài.
เป้าเชี้ยน  ทา ปู๋ จ้าย
ขอโทษค่ะ เขาไม่อยู่

 

他现在正忙着呢。
Tā xiànzài zhèng máng zhene.
ทา เซี่ยน จ้าย เจิ้ง หมาง เจ่อ เนอ
ตอนนี้เขากำลังยุ่งอยู่ค่ะ

 

对不起,让你久等了。
Duìbùqǐ, ràng nǐ jiǔ děngle.
ตุ้ย ปู้ ฉี่  ร่าง หนี่ จิ๋ว เติ่ง เลอ
ขอโทษด้วยนะคับ ที่ให้คุณรอตั้งนาน

 

你要跟谁通话?
Nǐ yào gēn shuí tōnghuà?
หนี่ เย่า เกิน เสย ทง ฮว่า
คุณอยากคุยกับใครคะ

 

他什么时候回来?
Tā shénme shíhou huílái?
ทา เสิน เมอ สือ โฮ่ว หุย ไหล
เมื่อไหร่เขาจะกลับมา

 

如果他回来 告诉他打电话给我。
Rúguǒ tā huílái gàosu tā dǎ diànhuà gěi wǒ.
หรู กั่ว ทา หุย ไหล เก้า ซู่ ทา ต่า เตี้ยน ฮว่า เก่ย หว่อ
ถ้าหากเขามา ช่วยบอกเขาให้โทรมาหาฉันด้วย

 

你为什么不接电话。
Nǐ wèishéme bù jiē diànhuà.
หนี่ เว่ย เสิน เมอ ปู้ เจีย เตี้ยน ฮว่า
ทำไมคุณถึงไม่รับโทรศัพท์

 

你说什么 我听不清。
Nǐ shuō shénme wǒ tīng bù qīng.
หนี่ ซัว เสิน เมอ  หว่อ ทิง ปู้ ชิง
คุณพูดอะไร ฉันฟังไม่ชัด

 

大声一点儿
Dàshēng yīdiǎn er.
ต้า เซิง อี้ เตี่ยน
เสียงดังๆหน่อย

 

打不通
Dǎ bùtōng.
ต่า ปู้ ทง
โทรไม่ติด

 

我的电话号码是 084657xxxx
Wǒ de diànhuà hàomǎ shì 084657xxxx.
หว่อ เตอ เตี้ยนฮว่า ห้าวหม่า ซื่อ084657xxxx.
เบอร์โทรศัพท์ของฉันคือ 084657xxxx

 

你的电话号码是多少?
Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo.
หนี่ เตอ เตี้ยนฮว่า ห้าว หม่า ซื่อ ตัวเส่า
เบอร์โทรศัพท์ของคุณเท่าไหร่

 

请问是谁?
Qǐngwèn shì shuí?
ฉิ่ง เวิ่น ซื่อ เสย
มิทราบใครคะ

 

我能留个言吗?
Wǒ néng liú gè xin ma?
หว่อเหนิงหลิวเก้อซิ่นมะ
ฉันจะฝากข้อความได้ไหม

 

你能说的慢一点吗?
Nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma?
หนี่ เหนิง ซัว เตอ ม่าน เตี่ยน มะ
คุณช่วยพูดช้าๆหน่อยได้ไหม

 

有人打电话给我吗?
Yǒurén dǎ diànhuà gěi wǒ ma?
โหย่วเหริน ต่าเตี้ยน ฮว่า เก๋ยหว่อ มะ
มีคนโทรศัพท์มาหาฉันไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก