ประโยคภาษาจีน โรงแรม

         โรงแรม 酒店

 

我是今晚已经订房
Wǒ shì jīn wǎn yǐjīng dìngfáng
หว่อ ซื่อ จิน หวาน อี่ จิง ติ้ง ฝาง
เย็นนี้ตอนเย็นฉันได้ทำการจองห้องแล้ว

 

我预定了.
Wǒ yùdìng le.
หว่อ ยวี่ ติ้ง เลอ
ฉันจองแล้ว

 

我预订了三天的房间. 
Wǒ yùdìngle sān tiān de fángjiān.
หว่อ ยวี่ ติ้ง เลอ ซาน เทียน เตอ ฝางเจียน
ฉันจองห้องพักสามวัน

 

有空房吗?
Yǒu kong fáng ma?
โหย่ว คง ฝาง มะ
มีห้องว่างไหมคะ

 

住一晚多少钱?
Zhù yī wǎn duōshǎo qián?
จู้ อี้ หว่าน ตัว เส่า เฉียน
พักหนึ่งคืนเท่าไหร่

 

 我要单人房。
Wǒ yào dān rén fáng.
หว่อ เย่า ตาน เหริน ฝาง
ฉันอยากได้ห้องเตียงเดี่ยว 

 

请给我一个双人房。
Qǐng gěi wǒ yīgè shuāngrén fáng.
ฉิ่ง เก๋ย หว่อ อี๋เก้อ ซวงเหริน ฝาง
กรุณาให้ห้องเตียงคู่กับฉันหนึ่งห้อง 

 

请给我看看房间,好吗?
Qǐng gěi wǒ kàn kàn fángjiān, hǎo ma?
ฉิ่ง เก๋ย หว่อ ค่าน ค่าน ฝางเจียน ห่าวมะ
ให้ฉันดูห้อง ได้ไหม

 

我可以看一下别的房间吗?
Wǒ kěyǐ kàn yīxià bié de fángjiān ma?
หว่อ เขอ อี่ ค่าน อี๋ เซี่ย เปี๋ย เตอ ผางเจียนมะ
ฉันสามารถดูห้องอื่นๆได้ไหมคะ

 

这个饭店能上网吗?
Zhège fàndiàn néng shàngwǎng ma?
เจ้อเก้อ ฟ่าน เตี้ยน เหนิง ซ่าง หว่าง มะ
โรงแรมนี้เล่นอินเตอร์เน็ตได้ไหมคะ

 

这个房间能从房间里面上网吗?
Zhège fángjiān néng cóng fángjiān lǐmiàn shàngwǎng ma?
เจ้อเก้อ ฝางเจียน เหนิง ฉง ฝางเจียน หลี่เมี่ยน ซ่างหว่าง มา
ห้องนี้เล่นอินเตอร์เน็ตจากข้างในห้องได้ไหมคะ

 

我想住四星级的饭店。
Wǒ xiǎng zhù sì xīng jí de fàndiàn
หวอ เสี่ยง จู้ ซื่อ ซิง จี๋ เตอ ฟ่านเตี้ยน
ฉันอยากพักโรงแรมสี่ดาว

 

能用信用卡支付吗?
Néng yòng xìnyòngkǎ zhīfù ma?
เหนิง โย่ง ซิ่น โหย่ง ข่า จือ ฟู่ มะ
รับบัตรเครดิตไหม

 

早餐几点开始?
Zǎocān jǐ diǎn kāishǐ?
เจ่า ชาน จี๋ เตี่ยน คาย สื่อ
อาหารเช้าเริ่มกี่โมงคะ

 

早饭是几点?
Zǎofàn shì jǐ diǎn?
เจ่าฟ่าน ซื่อ จี๋ เตี่ยน
อาหารเช้ากี่โมงคะ

 

我能不能换房间.
Wǒ néng bùnéng huàn fángjiān
หว่อ เหนิง ปู้ เหนิง ฮ่วน ฝางเจียน
ฉันจะเปลี่ยนห้องได้ไหม

 

早饭在哪儿吃。
Zǎofàn zài nǎ’er chī.
เจ่า ฟ่าน จ้าย หน่าร์ ชือ
อาหารเช้าต้องไปทานที่ไหนคะ

 

住宿费里包括早餐吗?
Zhùsù fèi li bāokuò zǎocān ma
จู้ซู่ เฟ่ย หลี่ เปาคั่ว เจ่าชาน มะ
ค่าที่พักรวมอาหารเช้าไหมคับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก