ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ บทความภาษาจีน

学英语的好处
ประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ

 

                     今天英语被广泛使用,从小学开始我们就要学习英语。一些学生还在问为什么要学英语,我们学英语是因为有很多好处。第一,我们可以了解多一门外语,与外国人交流。第二,我们可以通过考试,妈妈会很高兴.英语很有用处。
                     ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ตั้งแต่ชั้นประถมเราก็เรียนภาษาอังกฤษกันแล้ว มีนักเรียนบางคนยังถามว่าทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ เราเรียนภาษาอังกฤษนั้นเพราะมีประโยชน์มาก ประการแรกเราสามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึ่งภาษา ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ประการที่สองเราสามารถสอบผ่าน แม่ก็จะดีใจ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีประโยชน์มาก

 

>>แปลเทียบประโยค<<

>今天英语被广泛使用,
Jīntiān yīngyǔ bèi guǎngfàn shǐyòng,
ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

 

>从小学开始我们就要学习英语。
Cóng xiǎoxué kāishǐ wǒmen jiù yào xuéxí yīngyǔ.
ตั้งแต่ชั้นประถมเราก็เรียนภาษาอังกฤษกันแล้ว

 

>一些学生还在问为什么要学英语,
Yīxiē xuéshēng huán zài wèn wèishéme yào xué yīngyǔ,
มีนักเรียนบางคนยังถามว่าทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษ

 

>我们学英语是因为有很多好处。
Wǒmen xué yīngyǔ shì yīnwèi yǒu hěnduō hǎochù.
เราเรียนภาษาอังกฤษนั้นเพราะมีประโยชน์มาก

 

>第一,我们可以了解多一门外语,与外国人交流。
Dì yī, wǒmen kěyǐ liǎojiě duō yī mén wàiyǔ, yǔ wàiguó rén jiāoliú.
ประการแรก เราสามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนึ่งภาษา ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้

 

>第二,我们可以通过考试,妈妈会很高兴,
Dì èr, wǒmen kěyǐ tōngguò kǎoshì, māmā huì hěn gāoxìng,
ประการที่สองเราสามารถสอบผ่าน แม่ก็จะดีใจ

 

>英语很有用处。
Yīngyǔ hěn yǒu yòngchù.
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีประโยชน์มาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก