ปากกาหมึกซึม ภาษาจีน

水笔 [shuǐbǐ สุยปี่] ปากกาหมึกซึม

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你有水笔吗?
Nǐ yǒu shuǐbǐ ma?
หนี โหย่ว สุย ปี่ มะ
คุณมีปากกาหมึกซึมไหม

 

2.这里有没有水笔?
Zhè li yǒu méiyǒu shuǐbǐ?
เจ้อหลี โหย่ว เหมย โหย่ว สุย ปี่
ที่นี่มีปากกาหมึกซึมไหม

 

3.中国水笔很贵.
Zhōngguó shuǐbǐ hěn guì.
จงกั๋ว สุยปี่ เหิ่น กุ้ย
ปากกาหมึกซึมที่ประเทศจีนแพงมาก

 

4.我借你的水笔一下.
Wǒ jiè nǐ de shuǐbǐ yīxià.
หว่อ เจี้ย หนี่ เตอ สุย ปี่ อี๋ เซี่ย
ฉันขอยืมปากกาหมึกซึมเธอหน่อย

 

5.这里没有水笔卖.
Zhèlǐ méiyǒu shuǐbǐ mài.
เจ้อ หลี่ เหมย โหย่ว สุยปี่ ม่าย
ที่นี่ไม่มีปากกาหมึกซึมขาย

 

6.他的水笔是红色.
Tā de shuǐbǐ shì hóngsè.
ทาเตอ สุยปี่ ซื่อ หง เซ่อ
ปากกาหมึกซึมของเขาเป็นสีแดง

 

7.我没有水笔.
Wǒ méiyǒu shuǐbǐ.
หว่อ เหมย โหย่ว สุยปี่
ฉันไม่มีปากกาหมึกซึม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก