ปีที่แล้ว ภาษาจีน

去年[ qùnián ชวี่ เหนียน] ปีที่แล้ว

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

我们去年去了希腊。
Wǒmen qùnián qù le xīlà.
หว่อเมิน ชวี่ เหนียน ชวี่ เลอ ซีล่า
ปีที่แล้วเราไปกรีซ

 

那楼是去年建的。
Nà lóu shì qùnián jiàn de.
น่า โหลว ซื่อ ชวี่เหนียน เจี้ยน เตอ
อาคารตึกนั้นสร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

 

她比去年瘦多了。
Tā bǐ qùnián shòu duōle.
ทา ปี่ ชวี่ เหนียน โซ่ว ตัว เลอ
เธอผอมขึ้นกว่าปีที่แล้ว

 

她去年写了本诗集。
Tā qùnián xiěle běn shījí.
ทา ชวี่ เหนียน เสี่ย เลอ เปิ่น สือจี๋
ปีที่แล้วเธอเขียนหนังสือบทกวี

 

他去年毕的业。
Tā qùnián bì de yè.
ทา ชวี่ เหนียน ปี้ เตอ เย่
เขาจบการศึกษาเมื่อปีที่แล้ว

 

去年我环游了欧洲。
Qùnián wǒ huán yóule ōuzhōu.
ชวี่ เหนียน หว่อ หวน โหยว เลอ โอวโจว
ปีที่แล้วผมเดินทางเที่ยวไปทั่วยุโรป

 

今年冬天比去年冷。
Jīnnián dōngtiān bǐ qùnián lěng.
จินเหนียน ตงเทียน ปี่ ชวี่เหนียน เหลิ่ง
ฤดูหนาวปีนี้หนาวกว่าปีที่แล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก