พี่ชาย ภาษาจีน

哥哥 [gēge เก๊อเกอ] พี่ชาย

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你哥哥做什么工作?
Nǐ gēgē zuò shénme gōngzuò?
หนี่ เก๊อเกอ จั้ว เสิน เมอ กงจั้ว
พี่ชายเธอทำงานอะไร

 

2.你哥哥多大?
Nǐ gēgē duōdà?
หนี่ เก๊อเกอ ตัว ต้า
พี่ชายเธออายุเท่าไหร่

 

3.你哥哥叫什么名字?
Nǐ gēgē jiào shénme míngzì?
หนี่ เก๊อเกอ เจี้ยว เสิน เมอ หมิงจื้อ
พี่ชายเธอชื่ออะไร

 

4.我没有哥哥.
Wǒ méiyǒu gēgē.
หว่อ เหมยโหย่ว เก๊อเกอ
ฉันไม่มีพี่ชาย

 

5.他有两个哥哥。
Tā yǒu liǎng gè gēgē
ทา โหย่ว เหลี่ยง เก้อ เก๊อเกอ
เขามีพี่ชายสองคน

 

6.王美丽的哥哥很努力学习.
Wáng měilì de gēgē hěn nǔlì xuéxí.
หวังเหม่ยลี่ เตอ เก๊อเกอ เหิน หนู่ลี่ เสีย สี
พี่ชายของหวังเหม่ยลี่ขยันเรียนมาก

 

7.我哥哥结婚了.
Wǒ gēgē jiéhūnle.
หว่อ เก๊อ เกอ เจี๋ย ฮูน เลอ
พี่ชายฉันแต่งงานแล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก