พ่อแม่คุณทำงานอะไร ภาษาจีน

พ่อแม่คุณทำงานอะไร你父母做什么工作?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

 

-你父母做什么工作?
Nǐ fùmǔ zuò shénme gōngzuò?
หนี่ ฟู่หมู่ จั้ว เสินเมอ กงจั้ว
พ่อแม่คุณทำงานอะไร

 

-我妈妈是老师.
Wǒ māmā shì lǎoshī.
หว่อ มามะ ซื่อ เหล่าซือ
แม่ของฉันเป็นครู

 

-我爸爸是工程师.
Wǒ bàba shì gōngchéngshī.
หว่อป้าปา ซื่อ กงเฉิงซือ
พ่อของฉันเป็นวิศวะกร

 

他们都是律师.
Tāmen dōu shì lǜshī.
ทาเมิน โตว ซื่อ ลวี่ ซือ
เขาทั้งสองเป็นทนายความ

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:你父母做什么工作?
Nǐ fùmǔ zuò shénme gōngzuò?
หนี่ ฟู่หมู่ จั้ว เสินเมอ กง จั้ว
พ่อแม่คุณทำงานอะไร

 

B:他们都是律师. 你父母呢?
Tāmen dōu shì lǜshī. Nǐ fùmǔ ne
ทาเมิน โตว ซื่อ ลวี่ วือ หนี่ ฟู่หมู่ เนอ
พวกท่านเป็นทนายความ พ่อแม่คุณล่ะ

 

A:我父母是老师.
Wǒ fùmǔ shì lǎoshī.
หว่อ ฟู่หมู่ ซื่อ เหล่าซือ
พ่อแม่ฉันเป็นครู

 

B:你父母在哪个学校教书?
Nǐ fùmǔ zài nǎge xuéxiào jiāoshū
หนี่ ฟู่หมู่ จ้าย หน่าเก้อ เสียเสี้ยว เจียวซู
พ่อแม่เธอสอนหนังสืออยู่ที่ไหน

 

A:在清迈学校教书.
Zài qīng mài xuéxiào jiāoshū.
จ้าย ชิงม่าย เสียเสี้ยว เจียวซู
สอนอยู่ที่โรงเรียนเชียงใหม่

 

B:教什么?
Jiào shénme
เจียว เสิน เมอ
สอนอะไร

 

A:教英语.
Jiāo yīngyǔ.
เจียว อิง หยี
สอนภาษาอังกฤษ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก