ฟักเขียว ภาษาจีน

冬瓜 [dōngguā ตงกวา] ฟักเขียว

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我不喜欢吃冬瓜 。
Wǒ bù xǐhuān chī dōngguā.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ ตงกวา
ฉันไม่ชอบกินฟักเขียว

 

2.现在市场冬瓜 一斤多少钱?
Xiànzài shìchǎng dōngguā yī jīn duōshǎo qián?
เซี่ยนจ้าย ซื่อฉ่าง ตงกวา อี้ จิน ตัวเส่า เฉียน
ตอนนี้หฟักเขียวตามตลาดหนึ่งกี่โลเท่าไหร่

 

3.泰国北部冬瓜 很好吃。
Tàiguó běibù dōngguā hěn hǎo chī.
ไท่กั๋ว เป่ยปู้ ตงกวา เหินห่าว ชรือ
ฟักเขียวจากทางเหนือของไทยอร่อยมาก

 

4.这里没有人吃冬瓜 。
Zhèlǐ méiyǒu rén chī dōngguā.
เจ้อหลี่ เหมยโหย่ว เหริน ชรือ ตงกวา
ที่นี่ไม่มีคนกินฟักเขียวเลย

 

5.妈妈很喜欢吃冬瓜 。
Māmā hěn xǐhuān chī dōngguā.
มามา เหิน สี่ฮวน ชรือ ตงกวา
แม่ชอบกินฟักเขียวมาก

 

6.冬瓜 怎么做好吃呢?
Dōngguā zěnme zuò hào chī ne?
ตงกวา เจิ่นเมอ จั้ว ห่าวชรือ เนอ
ฟักเขียวทำยังไงให้อร่อย

 

7.这些冬瓜 我给你。
Zhèxiē dōngguā wǒ gěi nǐ.
เจ้อ เซีย ตงกวา หว่อ เก๋ย หนี่
ฟักเขียวพวกนี้ฉันให้คุณ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก