ฟุตบอล ภาษาจีน

足球 [zúqiú จู๋ฉิว] ฟุตบอล

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你会踢足球吗?
Nǐ huì tī zúqiú ma?
หนี่ ฮุ่ย ที จู๋ฉิว มะ
คุณเตอะฟุตบอลเป็นไหม

 

2.你喜欢踢足球吗.
Nǐ xǐhuan tī zúqiú ma.
หนี สี่ฮวน ที จู๋ ฉิว มะ
คุณชอบเตะฟุตบอลไหม

 

3.你大学有足球队吗?
Nǐ dàxué yǒu zúqiú duì ma
หนี่ ต้า เสีย โหย่ว จู๋ฉิว ตุ้ย มะ
มหาลัยคุณมีทีมฟุตบอลไหม

 

4.对于中国足球来说,未来的发展之路仍旧很漫长。
Duìyú zhōngguó zúqiú lái shuō, wèilái de fa zhǎn zhī lù réngjiù hěn màncháng.
ตุ้ยหยี จงกั๋ว จู๋ฉิว ไหล ซัว เว่ยไหล เตอ ฟาจ่าน ลู่ เริ่ง จิ้ว เหิ่นม่านจ่าง
สำหรับฟุตบอลจีนั้น การพัฒนาในอนาคตยังคงยาวไกล

 

5.我弟弟他很喜欢踢足球.
Wǒ dìdì tā hěn xǐhuan tī zúqiú.
หว่อ ตี้ติ ทา เหิน สี่ฮวน ที จู๋ฉิว
น้องชายฉันเขาชอบเล่นฟุตบอลมาก

 

6.我不喜欢踢足球.
Wǒ bù xǐhuan tī zúqiú.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ทีจู๋ฉิว
ฉันไม่ชอบเตะฟุตบอล

 

7.他每天都踢足球.
Tā měitiān dou tī zúqiú.
ทา เหม่ยเทียน โตว ที จู๋ฉิว
ทุกวันเขาก็เตะฟุตบอล

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก