ภาษาจีนที่ใช้ในธนาคาร

ภาษาจีนที่ใช้ในธนาคาร

รวมภาษาจีนพื้นฐานที่ใช้ในธนาคาร ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ต่างๆ

fl33

-ประโยคที่ใช้บ่อย

-✪เปิดบัญชีธนาคาร ภาษาจีน

 

-✪ปิดบัญชีธนาคาร ภาษาจีน

 

-✪ฝากเงิน ภาษาจีน

 

-✪ถอนเงิน ภาษาจีน

 

-✪โอนเงิน ภาษาจีน

 

-✪แลกเงิน ภาษาจีน

 

-✪กู้เงิน ภาษาจีน

 

-✪ซื้อขายกองทุน ภาษาจีน

 

-✪ประโยคภาษาจีน ธนาคาร(เพิ่มเติม)

 

-คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินธนาคาร

✪คำศัพท์ภาษาจีน ธนาคาร

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*