ภาษาจีนในที่ทำงาาน

ภาษาจีนในที่ทำงาาน

รวมประโยคและคำศัพท์ภาษาจีนง่ายสำหรับในที่ทำงาน ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

-ประโยคที่น่าจะใช้บ่อย

❖ประโยคจีนเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน

❖ประโยคจีนเกี่ยวกับ จัดเก็บเอกสาร

❖ประโยคจีนเกี่ยวกับ คุยเรื่องงาน

❖ประโยคจีนเกี่ยวกับรายงานเรื่องงาน

❖ประโยคจีนเกี่ยวกับ ลางาน

❖ประโยคจีนเกี่ยวกับ ขอเพิ่มเงินเดือน

❖ประโยคจีนเกี่ยวกับ ลาออกงาน

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*