ประโยคภาษาจีน พูดคุยเรื่องภาษา

     พูดคุยเรื่องภาษา谈谈语言

 

我正在学中文。
Wǒ zhèngzài xué zhōngwén.
หว่อ เจิ้งจ้าย เสีย จงเหวิน
ฉันกำลังเรียนภาษาจีน

 

我可以说但不会写。
Wǒ kěyǐ shuō dàn bù huì xiě.
หว่อ เขออี่ ซัว ต้าน ปู๋ ฮุ่ย เสี่ย
ฉันพูดได้แต่เขียนไม่เป็น

 

我不会说泰语。
Wǒ bù huì shuō tàiyǔ.
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ซัว ไท่ ยวี๋
ฉันพูดภาษาไทยไม่ได้

 

这个东西中文怎么说?
Zhège dōngxi zhōngwén zěnme shuō?
เจ้อ เก้อ ตงซี จงเหวิน เจิ่นเมอ ซัว
ของสิ่งนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไร

 

你懂英语吗?
Nǐ dǒng yīngyǔ ma?
หนี ต่ง อิงหยี่ มะ
คุณรู้ภาษาอังกฤษไหม

 

你会说中文吗?
Nǐ huì shuō zhōngwén ma?
หนี่ ฮุ่ย ซัว จงเหวิน มะ
คุณพูดภาษาจีนได้ไหม

 

你会说泰语吗?
Nǐ huì shuō tàiyǔ ma?
หนี่ ฮุ่ย ซัว ไท่ หยี่ มะ
คุณพูดภาษาไทยได้ไหม

 

你懂我说的吗?
Nǐ dǒng wǒ shuō de ma?
หนี ต๋ง หว่อ ซัว เตอ มะ
คุณเข้าใจที่ฉันพูดไหม

 

你懂吗?
Nǐ dǒng ma?
หนี ต่ง มะ
คุณเข้าใจไหม

 

那是什么意思?
Nà shì shénme yìsi?
น่า ซื่อ เสินเมอ อี้ซือ
นั่นหมายความว่าอย่างไร

 

我会说一点。
Wǒ huì shuō yīdiǎn.
หว่อ ฮุ่ย ซัว อี้เตี่ยน
ฉันพูดได้นิดหน่อย

 

你说的不错。
Nǐ shuō de bùcuò.
หนี่ ซัว เตอ ปู๋ ชั่ว
คุณพูดได้ไม่เลว

 

你的发音还不太好。
Nǐ de fǎ yīn hái bù tài hǎo.
หนี่ เตอ ฟา อิน ไห ปู๋ ไท่ ห่าว
การออกเสียงของคุณยังไม่ค่อยดี

 

泰语很容易是吗?
Tàiyǔ hěn róngyì shì ma?
ไท่ หยี่ เหิ่น หรง อี้ ซื่อ มะ
ภาษาไทยง่ายมากใช่ไหม

 

泰语难吗?
Tàiyǔ nán ma?
ไท่ หยี่ หนาน มะ
ภาษาไทยยากไหม

 

请再说一遍。
Qǐng zàishuō yībiàn.
ฉิ่ง จ้าย ซัว อี๋ เปี้ยน
กรุณาพูดอีกครั้งค่ะ

 

请你说慢一点
Qǐng nǐ shuō màn yīdiǎn
ฉิง หนี่ ซัว ม่าน อี้ เตี่ยน
กรุณาพูดช้าๆหน่อยค่ะ

 

我听不懂。
Wǒ tīng bù dǒng.
หว่อ ทิง ปู้ ต่ง
ฉันฟังไม่เข้าใจ

 

你的汉语说的不错。
Nǐ de hànyǔ shuō de bùcuò.
หนี่ เตอ ฮ่าน หยี่ ซัว เตอ ปู๋ ชั่ว
คุณพูดภาษาจีนได้ดีนะ

 

泰文很难看懂。
Tàiwén hěn nánkàn dǒng.
ไท่ เหวิน เหิ่น หนานค่าน ต่ง
ภาษาไทยอ่านยาก

 

我学习中文有两年了。
Wǒ xuéxí zhōngwén yǒu liǎng niánle.
หว่อ เสียสี จงเหวิน โหยว เลี่ยง เหนียน เลอ
ฉันเรียนภาษาจีนมาสองปีแล้ว

 

我会说泰文 中文 英文。
Wǒ huì shuō tàiwén zhōngwén yīngwén.
หว่อ ฮุ่ย ซัว ไท่เหวิน จงเหวิน อิงเหวิน
ฉันสามารถพูดภาษาไทย จีน อังกฤษ

 

你学了汉语学了多久?
Nǐ xuéle hànyǔ xuéle duōjiǔ?
หนี่ เสีย เลอ ฮ่าน หยี่ เสีย เลอ ตัวจิ่ว
คุณเรียนภาษาจีน เรียนมานานเท่าไหร่แล้ว

 

你在哪学汉语?
Nǐ zài nǎ xué hànyǔ?
หนี่ จ้าย หน่า เสีย ฮ่าน หยี่
คุณเรียนภาษาจีนที่ไหน

 

你发音很准确。
Nǐ fāyīn hěn zhǔnquè
หนี่ ฟาอิน เหิน จุ่นเชี่ย
คุณออกเสียงได้ชัดดี

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก