ภาษาไทยยากไหม ภาษาจีน

ภาษาไทยยากไหม泰语难吗?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-泰语难吗?
Tàiyǔ nán ma?
ไท่ หยี่ หนาน มะ
ภาษาไทยยากไหม

 

-泰语不太难.
Tàiyǔ bù tài nán.
ไท่หยี่ ปู๋ ไท่ หนาน
ภาษาไทยไม่ค่อยยาก

 

-泰语很难.
Tàiyǔ hěn nán.
ไท่หยี เหิ่น หนาน
ภาษาไทยยากมาก

 

-我不会说英语.
Wǒ bù huì shuō yīngyǔ.
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย ซัว อิง หยี่
หวังเหม่ยลี่ เธอเรียนภาษาไทยมากี่ปีแล้ว

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

B:我学了两年.
Wǒ xuéle liǎng nián.
หว่อ เสีย เลอ เหลี่ยง เหนียน
ฉันเรียนมาสองปีแล้ว

 

A:你觉得泰语难吗?
Nǐ juéde tàiyǔ nán ma?
หนี่ เจี๋ย เต๋อ ไท่ หยี หนาน มะ
เธอคิดว่าภาษาไทยยากไหม

 

B:我觉得泰语不太难.
Wǒ juéde tàiyǔ bù tài nán.
หว่อ เจี๋ยเต๋อ ไท่ หยี ปู๋ ไท่ หนาน
ฉันคิดว่าภาษาไทยไม่ค่อยยากนะ

 

A:你为什么学泰语?
Nǐ wèishénme xué tàiyǔ?
หนี่ เว่ยเสิน เมอ เสีย ไท่ หยี่
ทำไมเธอถึงเรียนภาษาไทยเหรอ

 

B:因为我想在泰国工作.
Yīnwèi wǒ xiǎng zài tàiguó gōngzuò.
อิน เว่ย หวอ เสี่ยง จ้าย ไท่ กั๋ว กงจั้ว
เพราะว่าฉันอยากทำงานที่ประเทศไทย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก