มะนาว ภาษาจีน

柠檬 [níngméng หนิงเหมิง] มะนาว

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.现在柠檬很贵。
Xiànzài níngméng hěn guì.
เซี่ยนจ้าย หนิงเหมิง เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้มะนาวแพงมาก

 

2.这里市场有柠檬吗?
Zhèlǐ shìchǎng yǒu níngméng ma?
เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว หนิงเหมิง มะ
ตลาดที่นี่มีมะนาวไหม

 

3.中国的柠檬比泰国的大。
Zhōngguó de níngméng bǐ tàiguó de dà.
จงกั๋ว เตอ หนิงเหมิง ปี่ ไท่กั๋วเตอ ต้า
มะนาวจีนใหญ่กว่ามะนาวไทย

 

4.你要柠檬几公斤?
Nǐ yào níngméng jǐ gōngjīn?
หนี่ เย่า หนิงเหมิง จี่ กงจิน
คุณอามะนาวกี่กิโลกรัม

 

5.我不喜欢吃柠檬.
Wǒ bù xǐhuān chī níngméng.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ หนิงเหมิง
ฉันไม่ชอบกินมะนาว

 

6.我吃不了柠檬,太酸了。
Wǒ chī bùliǎo níngméng, tài suānle.
หว่อ ชือ ปู้ เหลี่ยว หนิงเหมิง, ไท่ ซ่วน เลอ
ฉันกินมะนาวไม่ไหวหรอก, เปรี้ยวเกินไป

 

7.我给他倒了一杯柠檬汁。
Wǒ gěi tā dàole yībēi níngméng zhī
หวอ เก่ย ทา เต่าเลอ อี้เปย หนิงเหมิงจือ
ฉันรินน้ำมะนาวหนึ่งแก้วให้เขา

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก