มะพร้าว ภาษาจีน

椰子 [yēzi เยจื่อ] มะพร้าว

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.中国有椰子吗?
Zhōngguó yǒu yēzi ma?
จงกั๋ว โหย่ว เย จื่อ มะ
ประเทศจีนมีมะพร้าวไหม

 

2.泰国有椰子很多.
Tàiguó yǒu yēzi hěnduō.
ไท่กั๋ว โหย่ว เยจื่อ เหิ่นตัว
ประเทศไทยมีมะพร้าวจำนวนมาก

 

3.你喜欢吃椰子吗?
Nǐ xǐhuan chī yēzi ma?
หนี สี่ฮวน ชรือ เยจื่อ มะ
เธอชอบกินมะพร้าวไหม

 

4.我不喜欢吃椰子。
Wǒ bù xǐhuan chī yēzi
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ เยจื่อ
ฉันไม่ชอบกินมะพร้าว

 

5.我没吃过椰子。
Wǒ méi chīguò yēzi.
หว่อ เหมย ชรือกั้ว เยจื่อ
ฉันไม่เคยกินมะพร้าว

 

6.哪里有椰子卖.
Nǎ li yǒu yēzi mài.
หนาหลี โหย่ว เยจื่อ ม่าย
ที่ไหนมีมะพร้าวขาย

 

7.中国人喜欢吃椰子.
Zhōngguó rén xǐhuan chī yēzi.
จงกั๋ว เหริน สี่ฮวน ชรือ เยจื่อ
คนจีนชอบกินมะพร้าว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก