มะเขือเทศ ภาษาจีน

西红柿 [ xīhóngshì ซีหงซื่อ] มะเขือเทศ

1.西红柿是红色。
Xīhóngshì shì hóngsè.
ซีหงซื่อ ซื่อ หงเซ่อ
มะเขือเทศเป็นสีแดง

 

2.我喜欢吃西红柿。
Wǒ xǐhuān chī xīhóngshì.
หวอ สี่ฮวน ชือ ซีหงซื่อ
ฉันชอบกินมะเขื่อเทศ

 

3.泰国西红柿好吃。
Tàiguó xīhóngshì hǎo chī.
ไท่กั๋ว ซีหงซื่อ ห่าว ชือ
มะเขือเทศไทยอร่อยมาก

 

4.我昨天买了一公斤西红柿汤。
Wǒ zuótiān mǎile yī gōngjīn xīhóngshì tāng.
หว่อ จั๋วเทียน หม่าย เลอ อี้ กงจิน ซีหงซื่อ
เมื่อวานฉันซื่อมะเขือเทศหนึ่งกิโล

 

5.我把西红柿切成小块。
Wǒ bǎ xīhóngshì qiè chéng xiǎo kuài.
หวอ ป่า ซีหงซื่อ เชีย เฉิง เสี่ยว ไค่ว
ฉันหั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นเล็กๆ

 

6.超市里的西红柿不新鲜了。
Chāoshì lǐ de xīhóngshì bù xīnxiānle.
เชาซื่อ หลี่ เตอ ซีหงซื่อ ปู้ ซินเซียน เลอ
มะเขือเทศในซูปเปอร์มาเก็ตไม่สดแล้ว

 

7.这里市场有西红柿吗?
Zhèlǐ shìchǎng yǒu xīhóngshì ma?
เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหยาว ซีหงซื่อ มะ
ตลาดที่นี่มีมะเขือเทศไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก