มะเฟือง ภาษาจีน

杨桃 [yángtáo หยางเถา] มะเฟือง

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.超市里的杨桃都不新鲜了。
Chāoshì lǐ de yángtáo dōu bù xīnxiānle
เชาซื่อ หลี่ เตอ หยางเถา โตว ปู้ ซินเซียน เลอ
มะเฟืองในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่สดแล้ว

 

2.中国有杨桃吗?
Zhōngguó yǒu yángtáo ma?
จงกั๋ว โหย่ว หยางเถา มะ
เมืองจีนมีมะเฟืองไหม

 

3.这里市场有杨桃吗?
Zhèlǐ shìchǎng yǒu yángtáo ma?
เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว หยางเถามะ
ตลาดที่นี่มีมะเฟืองไหม

 

4.我不喜欢吃杨桃。
Wǒ bù xǐhuān chī yángtáo.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชือ หยางเถา
ฉันไม่ชอบกินมะเฟือง

 

5.我要杨桃五公斤。
Wǒ yào yángtáo wǔ gōngjīn.
หว่อ เย่า หยางเถา อู่ กงจิน
ฉันเอามะเฟืองห้ากิโล

 

6.你要杨桃几公斤?
Nǐ yào yángtáo jǐ gōngjīn?
หนี่ เย่า หยางเถา จี่ กงจิน
คุณเอามะเฟืองกี่กิโล

 

7.杨桃是什么水果?
Yángtáo shì shénme shuǐguǒ?
หยางเถา ซื่อ เสินเมอ สุยกั่ว
มะเฟืองคือผลไม้อะไร

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก