ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาจีน

ยินดีที่ได้รู้จัก我很高兴认识你

 

บทสนทนาที่1

A:你好 我是王美丽。
Nǐ hǎo wǒ shì wáng měilì
หนีห่าว  หว่อซื่อหวังเหม่ยลี่
สวัสดี ฉันคือหวังเหม่ยลี่

 

B:你好 我是李天阳。
Nǐ hǎo wǒ shì litiānyáng
หนีห่าว หว่อซื่อหลี่เทียนหยาง
สวัสดี ผมคือหลี่เทียนหยาง

 

A:我很高兴认识你。
Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ
หวอเหิ่นเกาซิ่งเริ่นซือหนี่
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

 

B:我也很高兴认识你。
Wǒ yě hěn gāoxìng rènshi nǐ
หวอเหยเหิ่นเกาซิ่งเริ่นซือหนี่
ผมก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน

 

บทสนทนาที่2

A:你叫什么名字?
Nǐ jiào shénme míngzì?
หนี่ เจี้ยว เสิน เมอ หมิง จื้อ
คุณชื่ออะไรครับ

 

B:我叫王美丽, 你呢?
Wǒ jiào wáng měilì, nǐ ne?
หว่อ เจี้ยว หวัง เหม่ย ลี่ หนี่ เนอ
ฉันชื่อหวังเหม่ยลี่ คุณล่ะ

 

A:我叫李天阳.
Wǒ jiào lǐtiānyáng.
หว่อ เจี้ยว หลี่ เทียน หยาง
ผมชื่อหลี่เทียนหยาง

 

B:很高兴认识你.
Hěn gāoxìng rènshi nǐ.
เหิ่น เกาซิ่ง เริ่นชือ หนี่
ยินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะ

 

A:我也很高兴认识你.
Wǒ yě hěn gāoxìng rènshi nǐ.
หวอ เหย่ เกิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชือ หนี่
ผมยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก