ยีราฟ ภาษาจีน

长颈鹿 [chángjǐnglù ฉางจิ่งลู่] ยีราฟ

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.长颈鹿会发声吗?
Chángjǐnglù huì fāshēng ma?
ฉางจิ่งลู่ ฮุ่ย ฟาเซิง มะ
ยีราฟร้องได้ไหม

 

2.长颈鹿不能发声。
Chángjǐnglù bùnéng fāshēng.
ฉางจิ่งลู่ ปู้เหนิง ฟาเซิง
ยีราฟร้องไม่ได้

 

3.这里动物园还没有长颈鹿。
Zhèlǐ dòngwùyuán hái méiyǒu chángjǐnglù.
เจ้อหลี่ ต้งอู้เหยียน ไห เหมยโหย่ว ฉางจิ่งลู่
สวสสัตว์ที่นี่ยังไม่มียีราฟ

 

4.你看过长颈鹿吗?
Nǐ kànguò chángjǐnglù ma?
หนี่ ค่านกั้ว ฉางจิ่งลู่ มะ
คุณเคยเห็นยีราฟไหม

 

5.长颈鹿吃什么?
Chángjǐnglù chī shénme?
ฉางจิ่งลู่ ชือ เฉินเมอ
ยีราฟกินอะไร

 

6.长颈鹿的外形特征是什么?
Chángjǐnglù de wàixíng tèzhēng shì shénme?
ฉางจิ่งลู่ เตอ ว่ายสิง เท่อเจิง ซื่อ เสินเมอ
ลักษณะเด่นของยีราฟคืออะไร

 

7.长颈鹿怎么睡觉?
Chángjǐnglù zěnme shuìjiào?
ฉางจิ่งลู่ เจิ่นเมอ ซุ่ยเจี้ยว
ยีราฟนอนหลับยังไง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก