รอ ภาษาจีน

[děng เติ่ง] รอ

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.要等多久?
Yào děng duōjiǔ?
เย่า เติ่ง ตัว จิ่ว
ต้องรออีกนานเท่าไหร่

 

2.请等一会儿。
Qǐng děng yīhuǐ’er.
ฉิ่ง เติ่ง อี๋ ฮุ่ยร์
กรุณารอสักครู่นะคะ

 

3.我不能再等了。
Wǒ bùnéng zài děngle.
หว่อ ปู้ หนิง จ้าย เติ่ง เลอ
ฉันรออีกไม่ได้แล้ว

 

4.我在等六路车。
Wǒ zài děng liùlù chē.
หว่อ จ้าย เติ่ง ลิ่ว ลู่ เชอ
ฉันกำลังรอรถสายหก

 

5.我不会再等他了。
Wǒ bù huì zài děng tāle.
หว่อ ปู๋ ฮุ่ย จ้าย เติ่ง ทา เลอ
ฉันรอเขาไม่ได้อีกแล้ว

 

6.你最好等到明天
Nǐ zuì hǎo děngdào míngtiān
หนี่ จุ้ยห่าว เติ่ง เต้า หมิงเทียน
ดีที่สุดคุณรอให้ถึงวันพรุ่งนี้

 

7.我们会等你吃晚饭。
Wǒmen huì děng nǐ chī wǎnfàn
หว่อเมิน ฮุ่ย เติ๋ง หนี่ ชือ หว่านฟ่าน
เราจะรอเธอกินข้าวเย็น

 

8.我等不及要告诉她
Wǒ děng bùjí yào gàosù tā
หวอ เติ่ง ปู้จี๋ เย่า เก้าซู่ ทา
ฉันรอไม่ไหวอยากบอกเขาแล้ว

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก