ร้านขายเนื้อ ภาษาจีน

肉铺

ròupù

โร่วปู้

ร้านขายเนื้อ

ตัวอย่างประโยค

肉铺在银行对面。
ròupù zài yínháng duìmiàn.
โร่วปู้ จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านขายเนื้ออยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

一直走就到肉铺了。
Yīzhí zǒu jiù dào ròupù le.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า โร่วปู้ เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านขายเนื้อแล้ว

 

我现在在肉铺。
Wǒ xiànzài zài ròupù.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย โร่วปู้
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านขายเนื้อ

 

肉铺在哪里?
ròupù zài nǎlǐ?
โร่วปู้ จ้าย หนาหลี่
ร้านขายเนื้ออยู่ที่ไหน

 

附近有肉铺吗?
Fùjìn yǒu ròupù ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว โร่วปู้ มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านขายเนื้อมั้ย

 

去肉铺怎么走?
Qù ròupù zěnme zǒu?
ชวี่ โร่วปู้ เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านขายเนื้อไปยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก