ร้านตัดผม ภาษาจีน

理发店

lǐfǎdiàn

หลี่ฟ่าเตี้ยน

ร้านตัดผม

ตัวอย่างประโยค

理发店在哪里?
lǐfǎdiàn zài nǎlǐ?
หลี่ฟ่าเตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านตัดผมอยู่ที่ไหน

 

理发店在银行对面。
lǐfǎdiàn zài yínháng duìmiàn.
หลี่ฟ่าเตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านตัดผมอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

我现在在理发店。
Wǒ xiànzài zài lǐfǎdiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย หลี่ฟ่าเตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านตัดผม

 

一直走就到理发店了。
Yīzhí zǒu jiù dào lǐfǎdiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า หลี่ฟ่าเตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านตัดผมแล้ว

 

附近有理发店吗?
Fùjìn yǒu lǐfǎdiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว หลี่ฟ่าเตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านตัดผมมั้ย

 

去理发店怎么走?
Qù lǐfǎdiàn zěnme zǒu?
ชวี่ หลี่ฟ่าเตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านตัดผมไปยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก