ร้านเสื้อผ้า ภาษาจีน

服装店

fúzhuāngdiàn

ฝูจวงเตี้ยน

ร้านเสื้อผ้า

ตัวอย่างประโยค

服装店在哪里?
fúzhuāngdiàn zài nǎlǐ?
ฝูจวงเตี้ยน จ้าย หนาหลี่
ร้านเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน

 

附近有服装店吗?
Fùjìn yǒu fúzhuāngdiàn ma?
ฟู่จิ้น โหย่ว ฝูจวงเตี้ยน มะ
ใกล้ๆแถวนี้มีร้านเสื้อผ้ามั้ย

 

我现在在服装店。
Wǒ xiànzài zài fúzhuāngdiàn.
หว่อ เซี่ยนจ้าย จ้าย ฝูจวงเตี้ยน
ตอนนี้ฉันอยู่ร้านเสื้อผ้า

 

一直走就到服装店了。
Yīzhí zǒu jiù dào fúzhuāngdiànle.
อี้จื๋อ โจ่ว จิ้ว เต้า ฝูจวงเตี้ยน เลอ
เดินตรงไปก็ถึงร้านเสื้อผ้าแล้ว

 

服装店在银行对面。
fúzhuāngdiàn zài yínháng duìmiàn.
ฝูจวงเตี้ยน จ้าย อิ๋นหาง ตุ้ยเมี่ยน
ร้านเสื้อผ้าอยู่ตรงข้ามธนาคาร

 

去服装店怎么走?
Qù fúzhuāngdiàn zěnme zǒu?
ชวี่ ฝูจวงเตี้ยน เจิ่นเมอ โจ่ว
ไปร้านเสื้อผ้าไปยังไง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก