ลำไย ภาษาจีน

龙眼 [lóngyǎn หลงเหยี่ยน] ลำไย

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.中国有龙眼吗?
Zhōngguó yǒu lóngyǎn ma?
จงกั๋ว โหย่ว หลงเหยี่ยน มะ
ประเทศจีนมีลำไยไหม

 

2.清迈有龙眼很多.
Qīng mài yǒu lóngyǎn hěnduō.
ชิงม่าย โหย่ว หลง เหยี่ยน เหิ่น ตัว
เชียงใหม่มีลำไยจำนวนมาก

 

3.中国人喜欢吃龙眼.
Zhōngguó rén xǐhuan chī lóngyǎn.
จงกั๋ว เหริน สี่ฮวน ชรือ หลงเหยี่ยน
คนจีนชอบกินลำไย

 

4.这里有龙眼卖吗?
Zhè li yǒu lóngyǎn mài ma?
เจ้อ หลี่ โหย่ว หลงเหยี่ยน ม่าย มะ
ที่นี่มีลำไยขายไหม

 

5.龙眼好吃吗?
Lóngyǎn hǎo chī ma?
หลงเหยี่ยน ห่าว ชรือ มะ
ลำไยอร่อยไหม

 

6.你喜欢吃龙眼马?
Nǐ xǐhuan chī lóngyǎn mǎ?
หนี สี่ ฮวน ชรือ หลงเหยี่ยน มะ
คุณชอบกินลำไยไหม

 

7.他很喜欢吃龙眼.
Tā hěn xǐhuan chī lóngyǎn.
ทา เหิน สี่ ฮวน ชรือ หลงเหยี่ยน
เขาชอบกินลำไยมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก