ลิง ภาษาจีน

猴子 [hóuzi โหวจื่อ] ลิง

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.看那只猴子多可爱。
Kàn nà zhǐ hóuzi duō kě’ài.
ค่าน น่าจือ โหวจื่อ ตัว เข่อ อ้าย
ดูลิงตัวนั้นซิ น่ารักจัง

 

2.这只猴子沿着树枝爬上去。
Zhè zhǐ hóuzi yánzhe shùzhī pá shàngqù.
เจ้อ จือ โหวจื่อ เหยียนเจอะ ซู่จือ ผา ซ่าง ชวี่
ลิงตัวนี้ไต่ตามกิ่งไม้ขึ้นไป

 

3.我昨天去了动物园,看到了猴子。
Wǒ zuótiān qùle dòngwùyuán, kàn dàole hóuzi.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่เลอ ต้งอู้เหยียน ค่าน เต้าเลอ โหวจื่อ
เมื่อวานฉันไปสวนสัตว์ ดูลิง

 

4.一支猴子从树上掉下来。
Yī zhī hóuzi cóng shù shàng diào xiàlái.
อี้จือ โหวจื่อ ฉง ซู่ ซ่าง เตี้ยว เซี่ยไหล
มีลิงหนึ่งตัวตกจากต้นไม้ลงมา

 

5.他的脸像猴子。
Tā de liǎn xiàng hóuzi.
ทา เตอ เหลี่ยน เซี่ยง โหวจื่อ
หน้าของเขาเหมือนลิง

 

6.这里动物园还没有猴子?
Zhèlǐ dòngwùyuán hái méiyǒu hóuzi?
เจ้อหลี่ ต้งอู้เหยียน ไห เหมย โหย่ว โหวจื่อ
สวนสัตว์ที่นี่ยังไม่มีลิง

 

7.你看过猴子吗?
Nǐ kànguò hóuzi ma?
หนี่ ค่านกั้ว โหวจื่อ มะ
คุณเคยเห็นลิงไหม

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก