วันนี้คือวันอะไร ภาษาจีน

วันนี้คือวันอะไร今天是星期几?

บทสนทนาที่2
A:今天是星期几?
Jīntiān shì xīngq ī jǐ?
จิน เทียน ซื่อ ซิงชีจี่
วันนี้คือวันอะไร

 

B:今天是星期一。
Jīntiān shì xīngq ī yī.
จิน เทียน ซื่อ ซิงอี
วันนี้คือวันจันทร์

 

A:昨天是星期几?
Zuótiān shì xīngq ī jǐ?
จั๋ วเทียน ซื่อ ซิง ชีจี่
เมื่อวานคือวันอะไร

 

B:昨天是星期天。
Zuótiān shì xīngq ī tiān.
จั๋วเทียนซื่อซิงชีเทียน
เมื่อวานคือวันอาทิตย์

 

บทสนทนาที่2

A:一个星期有几天?
Yīgè xīngqí yǒu jǐ tiān?
อี๋ เก้อ เย่ โหยว จี่ เทียน
หนึ่งสัปดาห์มีกี่วัน

 

B:一个星期有七天.
Yīgè xīngqí yǒu qītiān.
อี๋ เก้อ ซิงชี โหย่ว ชีเทียน
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน

 

A:今天是星期几?
Jīntiān shì xīngqí jǐ?
จินเทียน ซื่อ ซิงชี จี่
วันนี้คือวันอะไร

 

B:今天是星期五.
Jīntiān shì xīngqíwǔ.
จิน เทียน ซื่อ ซิงชีอู่
วันนี้คือวันศุกร์

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก