วิศวกร ภาษาจีน

工程师 [gōngchéngshī กงเฉินซือ] วิศวกร

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.他是我们的工程师.
Tā shì wǒmen de gōngchéngshī.
ทา ซื่อ หว่อเมิน เตอ กงเฉิงซือ
เขาคือวิศวะกรของเรา

 

2.你们工程师在不在?
Nǐmen gōngchéngshī zài bùzài
หนี่เมิน กงเฉิงซือ จ้าย ปู๋ จ้าย
วิศวะกรของพวกคุณอยู่ไหม

 

3.你是工程师 是吗?
Nǐ shì gōngchéngshī shì ma?
หนี่ ซื่อ กงเฉิงซือ ซื่อ มะ
คุณเป็นวิศวะกรใช่ไหม

 

4.我的理想是当工程师.
Wǒ de lǐxiǎng shì dāng gōngchéngshī.
หว่อ เตอ หลี่เสี่ยง ซื่อ ตาง กงเฉิงซือ
ความฝันของฉันคือเป็นวิศวะกร

 

5.这里的工程师工资多吗?
Zhèlǐ de gōngchéngshī gōngzī duō ma?
เจ้อหลี่ เตอ กงเฉินซือ กงจือ ตัว เส่า
วิศวะกรที่นี่เงินเดือนเท่าไหร่

 

6.她不是工程师.
Tā bùshì gōngchéngshī.
ทา ปู๋ ซื่อ กงเฉินซือ
เขาไม่ใช่วิศวะกร

 

7.你们公司有几个人工程师.
Nǐmen gōngsī yǒu jǐ gèrén gōngchéngshī.
หนี่เมิน กงซือ โหยว จี่ เก้อเหริน กงเฉิงซือ
บริษัทพวกคุณมีวิศวะกรกี่คน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก