วิ่ง ภาษาจีน

[pǎo เผ่า] วิ่ง

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.他们跑出去了。
Tāmen pǎo chūqùle.
ทาเมิน เผ่า ชู ชวี่ เลอ
พวกเขาวิ่งออกไปแล้ว

 

2.她跑得不太快。
Tā pǎo dé bù tài kuài.
ทา เผ่า เตอ ปู๋ ไท่ ไคว่
เขาวิ่งไม่ค่อยเร็ว

 

3.快跑,拼命地跑!
Kuài pǎo, pīnmìng de pǎo!
ไค่วเผ่า,พิงมิ่ง เตอ เผ่า
วิ่งเร็ว วิ่งเพื่อชีวิต

 

4.他昨天跑了20英里。
Tā zuótiān pǎole 20 yīnglǐ.
ทา จั๋วเทียน เผ่าเลอ เอ้อสือ อิงหลี่
เมื่อวานเขาวิ่งไปแล้ว20ไมล์

 

5.对面跑过来一只小狗。
Duìmiàn pǎo guòlái yī zhǐ xiǎo gǒu.
ตุ้ยเมี่ยน เผ่า กั้วไหล อี้จือ เสียว โก่ว
ด้านตรงข้ามหมาตัวหนึ่งกำลังวิ่งมา

 

6.你参加过长跑比赛吗?
Nǐ cānjiāguò chángpǎo bǐsài ma?
หนี่ ชานเจียกั้ว ฉางเผ่า ปี่ซ่าย มะ
คุณเคยเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระยะไกลไหม

 

7.那匹马跑起来像一阵风。
Nà pǐ mǎ pǎo qǐlái xiàng yīzhènfēng.
น่า ผีหม่า เผา ฉี่ไหล เซี่ยง อี๋เจิ้งเฟิง
ม้าตัวนั้นวิ่งเหมือนสายลม

 

8.我跑比他快。
Wǒ pǎo bǐ tā kuài.
หวอ เผ่า ปี่ ทา ไคว่
ฉันวิ่งเร็วกว่าเขา

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก