คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรี

คำศัพท์ภาษาจีน เครื่องดนตรี

乐器 [yuèqì เยว่ชี่] เครื่องดนตรี

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องดนตรี

guitar2

钢琴  [Gāngqín กางฉิน] เปียโน

小号  [Xiǎo hào เสี่ยวห้าว] ทรัมเป็ต

长笛  [Chángdí ฉางตี๋] ฟลุต

短笛  [Duǎndí ต่วนตี๋] ปิคโคโล่

吉他  [Jítā จี๋ทา] กีต้า

风琴  [Fēngqín เฟิงฉิน] ออร์แกน

中提琴  [Zhōngtíqín  จงถีฉิน] ไวโอล่า

小提琴  [Xiǎotíqín เสียวถีฉิว] ไวโอลิน

大提琴  [Dàtíqín  ต้าถีฉิน] เชลโล่

班左琴  [Bān zuǒ qín ปานจั่วฉิน] พินเบนโจ

深缩号  [Shēn suō hào  เซินซัวห้าว] ทอมโบน

单簧管  [Dānhuángguǎn  ตานหวงกว่าน] คลาริเน็ต

电吉他  [Diàn jítā  เตี้ยนจี๋ทา] กีต้าไฟฟ้า

短号      [Duǎn hào ต่วนห้าว] คอร์เน็ต

低音号  [Dīyīn hào ตีอินห้าว] ทูบา

爵士鼓  [Juéshì gǔ เจี่ยร์ซื่อกู่] กลองชุด

双簧管  [Shuānghuángguǎn ซวงหวงกว่าน] โอโบ

低音管  [Dīyīn guǎn ตีอินกว่าน] บาสซูน

萨克斯風  [Sàkèsī fēng ซ่าเค่อซือเฟิง] แซ็กโซโฟน

粗管上低音号 [Cūguǎnshàngdīyīnhào ชูกว่านซ่างตีอินห้าว] ยูโฟเนียม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก