สถานที่ที่ฉันอยากไป บทความภาษาจีน

我想去的地方

 

                我的暑假很快就要到来了,我开始为我的暑假指定了一些计划。我每年都去旅行,这一次,我想要去西藏旅游,那也是我一直想要去的地方。我经常听到有关西藏的事情,我妈妈的朋友告诉我很多关于那里的美好事情,所以我想要去西藏。这个夏天我将要去西藏。
               วันหยุดฤดูร้อนของฉันใกล้เข้ามาถึงแล้ว ฉันเริ่มกำหนดแผนสำหรับวันหยุดฤดูร้อนของฉัน ทุกปีฉันต้องไปท่องเที่ยว ครั้งนี้ ฉันอยากไปเที่ยวที่ทิเบต นั่นเป็นสถานที่ที่ฉันอยากจะไป ฉันมักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับทิเบต เพื่อนของแม่ฉันบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งสวยงามของที่นั่นให้ฉันฟัง ดังนั้นฉันอยากจะไปทิเบต ฤดูร้อนนี้ฉันจะไปทิเบต

 

>>แปลเทียบประโยค<<

 

>我的暑假很快就要到来了
Wǒ de shǔjià hěn kuài jiù yào dàoláile
วันหยุดฤดูร้อนของฉันใกล้เข้ามาถึงแล้ว

 

>我开始为我的暑假指定了一些计划。
wǒ kāishǐ wèi wǒ de shǔjià zhǐdìngle yīxiē jìhuà.
ฉันเริ่มกำหนดแผนสำหรับวันหยุดฤดูร้อนของฉัน

 

>我每年都去旅行,
Wǒ měinián dōu qù lǚxíng,
ทุกปีฉันต้องไปท่องเที่ยว

 

>这一次,我想要去西藏旅游,
zhè yīcì, wǒ xiǎng yào qù xīzàng lǚyóu,
ครั้งนี้ ฉันอยากไปเที่ยวที่ทิเบต

 

>那也是我一直想要去的地方。
nà yěshì wǒ yīzhí xiǎng yào qù dì dìfāng.
นั่นเป็นสถานที่ที่ฉันอยากจะไป

 

>我经常听到有关西藏的事情,
Wǒ jīngcháng tīng dào yǒuguān xīzàng de shìqíng,
ฉันมักจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับทิเบต

 

>我妈妈的朋友告诉我很多关于那里的美好事情,
wǒ māmā de péngyǒu gàosù wǒ hěnduō guānyú nàlǐ dì měihǎo shìqíng,
เพื่อนของแม่ฉันบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งสวยงามของที่นั่นให้ฉันฟัง

 

>所以我想要去西藏。
suǒyǐ wǒ xiǎng yào qù xīzàng.
ดังนั้นฉันอยากจะไปทิเบต

 

>这个夏天我将要去西藏。
Zhège xiàtiān wǒ jiāngyào qù xīzàng.
ฤดูร้อนนี้ฉันจะไปทิเบต

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก