สภาพอากาศ ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน สภาพอากาศ

天气[tiānqì เทียนชี่ ]สภาพอากาศ 

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสภาพอากาศ

wheter

下雨    [xià yǔ เซี่ย หยู่ร์] ฝนตก
细雨    [xì yǔ ซี่หยู่ร์] ฝนตกปรอยๆ 
阴天    [yīn tiān อินเทียน] ท้องฟ้ามืดครึ้ม
    [léi เหลย] ฟ้าร้อง
    [hóng หง] รุ้ง
下雪    [xià xuě เซี่ยเสี่ย] หิมะตก 
    [lù ลู่] น้ำค้าง
    [yún หยุนร์] เมฆ 
雹     [báo เป๋า] ลูกเห็บ 
闪电     [shǎn diàn ส่านเตี้ยน] ฟ้าแลบ
多云     [duō yún ตัวหยุนร์] มีเมฆมาก
风力     [fēng lì เฟิงลี่] แรงลม
暴风     [bào fēng ปาวเฟิง] พายุ
暴风雪    [bàofēngxuě เป้าเฟิงเสี่ย] พายุหิมะ
龙卷风    [lóngjuǎnfēng หลงกว่านเฟิง] พายุทอร์นาโด
飓风    [jùfēng จู้ร์เฟิง] พายุเฮอริเคน
台风    [tái fēng ไถเฟิง] พายุไต้ฝุ่น, ไต้ฝุ่น
气旋    [Qìxuán ชี่สวน] พายุไซโคลน
热带低气压   [rè dài dī qì yā เร่อไต้ตีชี่ยา] ดีเปรสชั่นเขตร้อน
旋风    [xuàn fēn ซ้วนเฟิง] ลมวน, พายุหมุน
暴风    [bào fēng ป้าวเฟิง] ลมพายุ
海啸    [hǎixiào ไห่เซี่ยว] สึนามิ
季候风   [jì hòu fēng จี่โฮ่วเฟิง] มรสุม
强风    [qiáng fēng เฉียงเฟิง] ลมแรง
气温    [qì wēn ชี่เวิน] อุณหภูมิ
温暖    [wēn nuǎn เวินหน่วน] อบอุ่น
暖和    [nuǎn huo หน่วนฮัว] อบอุ่น
   [rè เร่อ] ร้อน
闷热    [mēn rè เมินเร่อ] ร้อนอบอ้าว
湿热    [shī rè ซือ] ร้อนชื้น
潮湿    [cháo shī เฉาซือ] เปียกชื้น
   [shuāng ซวาง] น้ำค้างแข็ง
   [liáng เหลียง] เย็น
   [gān กาน] แห้ง
   [lěng เหลิ่ง] หนาว
摄氏    [shè shì เซ่อซื่อ] องศาเซลเซียส
华氏    [huá shì ฮวาซื่อ] องศาฟาเรนไฮต์
地震    [dì zhèn ตี้เจิ้น] แผ่นดินไหว
寒带    [hán dài หานไต้] เขตหนาว
气压    [qì yā ชี่ยา] ความกดอากาศ
低气压   [dī qì yā ตีชี่ยา] ความกดอากาศต่ำ
高气压   [gāo qì yā เกาชี่ยา] ความกดอากาศสูง
天气报告   [tiān qì yù gào เทียนชี่ยู่ร์เก้า] รายงานอากาศ
天气预报   [tiān qì yù bào เทียนชี่ยู่ร์เป้า] พยากรณ์อากาศ
阴天     [yīn tiān อินเทียน] ท้องฟ้ามืดครึ้ม

 

>>ดูคำศัพท์ภาษาจีนอื่นๆได้ที่นี่<<

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก