สับปปะรด ภาษาจีน

菠萝 [bōluó โปหลัว] สับปปะรด

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我不喜欢吃菠萝.
Wǒ bù xǐhuān chī bōluó.
หว่อ ปู้ สี่ฮวน ชรือ โปหลัว
ฉันไม่ชอบกินสับปะรด

 

2.你喜欢吃菠萝吗?
Nǐ xǐhuān chī bōluó ma?
หนี สี่ฮวน ชรือ โปหลัว มะ
คุณชอบกินสับปะรดไหม

 

3.菠萝很酸.
Bōluó hěn suān.
โปหลัว เหิ่น ซวน
สับปะรดเปรี้ยวมาก

 

4.在泰国菠萝很便宜.
Zài tàiguó bōluó hěn piányí
จ้าย ไท่กั๋ว โปหลัว เหิ่น เผียนอี้
ที่เมืองไทยสับปะรด

 

5.菠萝怎么卖?
Bōluó zěnme mài?
โปหลัว เจิ่นเมอ ม่าย
สับปะรดขายยังไงครับ

 

6.我要菠萝五公斤.
Wǒ yào bōluó wǔ gōngjīn.
หว่อ เย่า โปหลัว อู่ กงจิน
ฉันขอสับปะรดห้ากิโลกรัม

 

7.我要大大菠萝蜜.
Wǒ yào dàdà bōluómì.
หว่อ เย่า ต้าต้า โปหลัว
ฉันขอสับปะรดอันใหญ่ๆ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก