สิงโต ภาษาจีน

狮子 [shīzi ซือจื่อ] สิงโต

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我最喜欢的动物是狮子。
Wǒ zuì xǐhuān de dòngwù shì shīzi.
หว่อ จุ้ย สี่ฮวน เตอ ต้งอู้ ซื่อ ซือจือ
สัตว์ที่ฉันชอบที่สุดคือสิงโต

 

2.你看过狮子吗?
Nǐ kànguò shīzi ma?
หนี่ ค่านกั้ว ซือจื่อ มะ
คุณเคยเห็นสิงโตไหม

 

3.我没看过狮子。
Wǒ méi kànguò shīzi.
หว่อ เหมย ค่านกั้ว ซือจื่อ
ฉันไม่เคยเห็นสิงโต

 

4.那斑马被狮子捕食。
Nà bānmǎ bèi shīzi bǔshí.
น่า ปานหม่า เป้ย ซือจื่อ ปู่สือ
ม้าลายตัวนั้นถูกสิงโตจับกิน

 

5.我昨天去了动物园,看到了狮子。
Wǒ zuótiān qùle dòngwùyuán, kàn dàole shīzi.
หว่อ จั๋วเทียน ชวี่ เลอ ต้งอู้เหยียน ค่าน เต้า เลอ ซือจื่อ
เมื่อวานฉันไปที่สวนสัตว์ ได้ดูสิงโต

 

6.这支够像狮子。
Zhè zhī gòu xiàng shīzi.
เจ้อ จือ โก่ว เซี่ยง ซือจื่อ
สุนัขตัวนี้เหมือนสิงโต

 

7.狮子比老虎大。
Shīzi bǐ lǎohǔ dà.
ซือจื่อ ปี่ เหลาหู่ ต้า
สิงโตใหญ่กว่าเสือ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก