สีขาว ภาษาจีน

白色

báisè

ไป๋เซ่อ

สีขาว

ตัวอย่างประโยค

 

我喜欢白色。
Wǒ xǐhuān báisè.
หวอ สี่ ฮวาน ไป๋เซ่อ
ฉันชอบสีขาว

 

我不喜欢白色。
Wǒ bù xǐhuān báisè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ไป๋เซ่อ
ฉันไม่ชอบสีขาว

 

我的裤子是白色。
Wǒ de kùzi shì báisè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ ไป๋เซ่อ
กางเกงของฉันสีขาว

 

他的帽子是白色。
Tā de màozi shì báisè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ ไป๋เซ่อ
หมวกของเขาสีขาว

 

这个是白色。
Zhège shì báisè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ ไป๋เซ่อ
อันนี้คือสีขาว

 

这辆汽车是白色的。
Zhè liàng qìchē shì báisè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ ไป๋เซ่อ
รถคันนี้สีขาว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก