สีดำ ภาษาจีน

黑色

hēisè

เฮยเซ่อ

สีดำ

ตัวอย่างประโยค

 

我不喜欢黑色。
Wǒ bù xǐhuān hēisè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน เฮยเซ่อ
ฉันไม่ชอบสีดำ

 

我的裤子是黑色。
Wǒ de kùzi shì hēisè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ เฮยเซ่อ
กางเกงของฉันสีดำ

 

他的帽子是黑色。
Tā de màozi shì hēisè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ เฮยเซ่อ
หมวกของเขาสีดำ

 

这个是黑色。
Zhège shì hēisè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ เฮยเซ่อ
อันนี้คือสีดำ

 

这辆汽车是黑色的。
Zhè liàng qìchē shì hēisè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ เฮยเซ่อ
รถคันนี้สีดำ

 

我喜欢黑色。
Wǒ xǐhuān hēisè.
หวอ สี่ ฮวาน เฮยเซ่อ
ฉันชอบสีดำ

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก