สีน้ำตาล ภาษาจีน

棕色

zōngsè

จงเซ่อ

สีน้ำตาล

ตัวอย่างประโยค

 

我的裤子是棕色。
Wǒ de kùzi shì zōngsè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ จงเซ่อ
กางเกงของฉันสีน้ำตาล

 

我喜欢棕色。
Wǒ xǐhuān zōngsè.
หวอ สี่ ฮวาน จงเซ่อ
ฉันชอบสีน้ำตาล

 

我不喜欢棕色。
Wǒ bù xǐhuān zōngsè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน จงเซ่อ
ฉันไม่ชอบสีน้ำตาล

 

这个是棕色。
Zhège shì zōngsè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ จงเซ่อ
อันนี้คือสีน้ำตาล

 

这辆汽车是棕色的。
Zhè liàng qìchē shì zōngsè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ จงเซ่อ
รถคันนี้สีน้ำตาล

 

他的帽子是棕色。
Tā de màozi shì zōngsè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ จงเซ่อ
หมวกของเขาสีน้ำตาล

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก