สีเขียวอ่อน ภาษาจีน

浅绿色

qiǎnlǜsè

เฉี่ยน ลวี่ เซ่อ

สีเขียวอ่อน

ตัวอย่างประโยค

 

他的帽子是浅绿色。
Tā de màozi shì qiǎnlǜsè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ เฉี่ยน ลวี่ เซ่อ
หมวกของเขาสีเขียวอ่อน

 

这个是浅绿色。
Zhège shì qiǎnlǜsè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ เฉี่ยน ลวี่ เซ่อ
อันนี้คือสีเขียวอ่อน

 

这辆汽车是浅绿色的。
Zhè liàng qìchē shì qiǎnlǜsè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ เฉี่ยน ลวี่ เซ่อ
รถคันนี้สีเขียวอ่อน

 

我喜欢浅绿色。
Wǒ xǐhuān qiǎnlǜsè.
หวอ สี่ ฮวาน เฉี่ยน ลวี่ เซ่อ
ฉันชอบสีเขียวอ่อน

 

我不喜欢浅绿色。
Wǒ bù xǐhuān qiǎnlǜsè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน เฉี่ยน ลวี่ เซ่อ
ฉันไม่ชอบสีเขียวอ่อน

 

我的裤子是浅绿色。
Wǒ de kùzi shì qiǎnlǜsè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ เฉี่ยน ลวี่ เซ่อ
กางเกงของฉันสีเขียวอ่อน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก