สีเขียว ภาษาจีน

绿色

lǜsè

ลวี่ เซ่อ

สีเขียว

ตัวอย่างประโยค

 

这辆汽车是绿色的。
Zhè liàng qìchē shì lǜsè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ ลวี่ เซ่อ
รถคันนี้สีเขียว

 

他的帽子是绿色。
Tā de màozi shì lǜsè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ ลวี่ เซ่อ
หมวกของเขาสีเขียว

 

这个是绿色。
Zhège shì lǜsè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ ลวี่ เซ่อ
อันนี้คือสีเขียว

 

我喜欢绿色。
Wǒ xǐhuān lǜsè.
หวอ สี่ ฮวาน ลวี่ เซ่อ
ฉันชอบสีเขียว

 

我不喜欢绿色。
Wǒ bù xǐhuān lǜsè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน ลวี่ เซ่อ
ฉันไม่ชอบสีเขียว

 

我的裤子是绿色。
Wǒ de kùzi shì lǜsè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ ลวี่ เซ่อ
กางเกงของฉันสีเขียว

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก