สีเหลือง ภาษาจีน

黄色

huángsè

หวงเซ่อ

สีเหลือง

ตัวอย่างประโยค

 

这辆汽车是黄色的。
Zhè liàng qìchē shì huángsè de.
เจ้อ เลี่ยง ชี่เชอ ซื่อ หวงเซ่อ
รถคันนี้สีเหลือง

 

他的帽子是黄色。
Tā de màozi shì huángsè.
ทา เตอ เม่าจึ ซื่อ หวงเซ่อ
หมวกของเขาสีเหลือง

 

我的裤子是黄色。
Wǒ de kùzi shì huángsè.
หว่อ เตอ คู่จึ ซื่อ หวงเซ่อ
กางเกงของฉันสีเหลือง

 

我喜欢黄色。
Wǒ xǐhuān huángsè.
หวอ สี่ ฮวาน หวงเซ่อ
ฉันชอบสีเหลือง

 

我不喜欢黄色。
Wǒ bù xǐhuān huángsè.
หว่อ ปู้ สี่ฮวาน หวงเซ่อ
ฉันไม่ชอบสีเหลือง

 

这个是黄色。
Zhège shì huángsè.
เจ้อ เก้อ ซื่อ หวงเซ่อ
อันนี้คือสีเหลือง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก