ส้มโอ ภาษาจีน

柚子 [yóuzi โย่วจื่อ] ส้มโอ

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你喜欢吃柚子吗?
Nǐ xǐhuān chī yòuzi ma?
หนี่ สี่ฮวน ชือ โย่วจื่อ มะ
คุณชอบกินส้มโอไหม

 

2.中国有柚子吗?
Zhōngguó yǒu yòuzi ma?
จงกั๋ว โหย่ว โย่วจื่อ มะ
เมืองจีนมีส้มโอไหม

 

3.泰国的游子比中国好吃。
Tàiguó de yóuzǐ bǐ zhōngguó hào chī.
ไท่กั๋ว เตอ โย่วจื่อ ปี่ จงกั๋ว ห่าวชือ
ส้มโอไทยอร่อยกว่าส้มโอจีน

 

4.我没有吃过柚子。
Wǒ méiyǒu chīguò yòuzi.
หว่อ เหมย โหย่ว ชือกั้ว โย่วจื่อ
ฉันไม่เคยกินส้มโอ

 

5.这里的柚子很甜。
Zhèlǐ de yòuzi hěn tián.
เจ้อหลี่ เตอ โย่วจือ เหิ่น เถียน
ส้มโอที่นี่หวานมาก

 

6.我要柚子两箱。
Wǒ yào yòuzi liǎng xiāng.
หว่อ เย่า โย่วจื่อ เหลี่ยง เซียง
ฉันเอาส้มโอสองลัง

 

7.哪里有柚子卖?
Nǎ li yǒu yòuzi mài?
หนาหลี่ โหย่ว โย่วจื่อ ม่าย
ที่ไหนมีส้มโอขาย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก